Styret

Bjørn Flatgård

Styrets leder

Flatgård arbeider som profesjonelt styremedlem i flere ledende norske selskaper og som investor. Fra 1996 til 2007 arbeidet han som adm. dir. i Elopak ASA. Tidligere har han blant annet arbeidet som adm. dir. i Nycomed Pharma og medlem av konsernledelsen i Hafslund Nycomed.  Flatgård er utdannet M.Sc i kjemi fra NTNU i 1973 og  bedriftsøkonom fra BI i 1981. Flatgård har sittet i styret i SalMar ASA siden august 2002 og som styrets leder siden 2006. Gjennom familieselskapet GloMar AS, eier Flatgård 2,38 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Flatgård er styreleder i Kverva AS.

Gustav Witzøe

Grunnlegger

Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer styrofoamkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks. I tillegg til å være styremedlem i SalMar ASA, er Witzøe styrets leder i Egersund Fisk AS og styremedlem i Norskott Havbruk AS og Scottish Sea Farms Ltd. Witzøe eier 90,85 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.

Kjell A. Storeide

Styremedlem

Kjell A. Storeide (født 1952) er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Fra 1990 til 2004 var Storeide administrerende direktør og medeier i Stokke Gruppen AS. Kjell A. Storeide er styreleder i flere norske industriselskaper. Storeide har sittet i styret i SalMar ASA siden februar 2008.

Tove Nedreberg

Styremedlem

Nedreberg jobber som adm. direktør i Adresseavisen Gruppen AS og Adresseavisen AS. Hun har tidligere holdt ledende stillinger innen flere store foretak, herunder styreposisjoner. Nedreberg har sittet i styret til SalMar ASA siden 31.05.2012.

Bente Rathe

Styremedlem

Rathe har lang erfaring fra ledende posisjoner i operativ ledelse og som styremedlem i mange store nordiske selskaper. Rathe har sittet i styret til SalMar ASA siden 03.06.2015.

Geir Berg

Ansatterepresentant

Berg har  jobbet i SalMar siden mars 2013 og har vært Driftsleder Matfisk siden mai samme år. Berg har 20 års erfaring fra offentlig virksomhet og ca. 10 år i privat sektor. Berg kom til SalMar fra en stilling som Lufthavnsjef i Avinor. Berg har tidligere jobbet som både operativ og administrativ leder i ulike bransjer.

Merete Gisvold Sandberg

Ansatterepresentant

Sandberg har jobbet i SalMar siden 2014 og jobber som Fagsjef Bærekraft og ernæring i Faggruppe Biologi på konsernnivå.Hun har erfaring fra forsknings- og utviklingsoppgaver hos Nutreco ARC, KPMG og SINTEF Fiskeri og havbruk. Hun er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet og er i dag styremedlem i Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond.