20 største aksjonærer

Navn Beholdning %
 KVERVA INDUSTRIER AS      59,904,476 41.27 %
 NTS ASA      13,691,960 9.43 %
 FOLKETRYGDFONDET        5,674,496 3.91 %
 State Street Bank and Trust Comp        2,433,406 1.68 %
 NILS WILLIKSEN AS         1,744,647 1.20 %
 CACEIS Bank         1,728,387 1.19 %
 HASPRO AS        1,705,830 1.18 %
 TERBOLI INVEST AS         1,425,394 0.98 %
 JPMorgan Chase Bank, N.A., London         1,399,473 0.96 %
 LIN AS         1,337,685 0.92 %
 State Street Bank and Trust Comp         1,115,890 0.77 %
 CLEARSTREAM BANKING S.A.         1,070,182 0.74 %
 JPMorgan Chase Bank, N.A., London        1,006,058 0.69 %
 State Street Bank and Trust Comp           983,887 0.68 %
 CACEIS Bank           946,056 0.65 %
 RODO INVEST AS            855,413 0.59 %
 CACEIS Bank            834,124 0.57 %
 ANDVARI AS           810,468 0.56 %
 SIX SIS AG           804,465 0.55 %
 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA           750,226 0.52 %
 Totalt 20 største   100,222,523 69.05 %
 Andre      44,916,397 30.95 %
 Sum  145,138,920 100.00 %

 

Oppdatert 31. desember 2022