IR politikk

(Godkjent av styret i SalMar ASA, 21. mars 2007)

Kommunikasjon med aksjonærer, investorer og analytikere er en prioritert oppgave for SalMar ASA. Formålet er å sikre at finansmarkedet og aksjonærene har tilstrekkelig informasjon om Selskapet til å være trygge på at børskursene gjenspeiler de underliggende verdier. Selskapet skal sørge for en upartisk fordeling av informasjon i sin befatning med aksjonærer og analytikere. Selskapet skal avholde åpne investorpresentasjoner i forbindelse med Selskapets årsrapporter og kvartalsrapporter. Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for Selskapet skal rapporteres umiddelbart.

Selskapet vil presentere foreløpig regnskapsrapport for året i februar hvert år. Fullstendig årsrapport vil bli sendt til alle aksjonærer mer enn 14 dager før årlig generalforsamling avholdes.

Selskapet vil presentere regnskapsrapporter hvert kvartal, ikke senere enn 45 dager etter utgangen av kvartalet.

All informasjon vil bli gitt på engelsk. Informasjon som fordrer norsk språk vil også bli gitt på engelsk.

Adm. dir. og finansdirektør er ansvarlig for kommunikasjon med aksjonærer utenfor generalforsamlinger.