Kontofører & Revisor

Kontofører

Dersom du har spørsmål relatert til din beholdning av SalMar aksjer, vennligst kontakt vår kontofører:

Nordea Bank Norge ASA
Utstederservice
Postboks 1166, Sentrum
0107 Oslo
Telefon: +47 22 48 50 00

Revisor

Ernst & Young AS
Havnegata 9
7462 Trondheim
Telefon: +47 73 54 68 00

Kontakt:
Christian Ronæss