Lakseyngel til salgs

Fra SalMar Settefisk AS, avd Follafoss selges:

  • 750.000 stk yngel, a 5,5 gram (pr 10/11)
  • Salmo Breed stamme, QTL IPN
  • Økogodkjent
  • Startforet 25/8-22

All yngel under ca 3,5 gram er sortert ut.
Problemfri gruppe, men minimal utgang.
Kan stå til ca 1/12 (snittv ca 11 gram), men klar til å lastes på bil nå.


  • Ca 500.000 stk yngel, a 5 gram (pr 21/11)
  • Mowi Stamme
  • Startforet 19/9-22

All yngel under 3 gram er sortert ut.
Problemfri gruppe med minimal utgang.
Kan stå hos oss til ca 20/12-22 (snittv ca 13 gram).

Kontakt informasjon hos SalMar Settefisk:
Produksjonsdirektør Roar Simonsen
e- post: roar.simonsen@salmar.no
tlf: +47 952 11 388