Styret

Atle Eide

Styrets leder

Eide jobber som senior partner i Kverva. Fra 2003 til 2007 var han konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. I tillegg har han flere års erfaring fra HitecVision. Eides tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet rollen som konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i selskaper som Fokus Bank, Acta, Cermaq og NRS. Eide har holdt posisjonen som styreleder i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Nei

Margrethe Hauge

Styremedlem og leder av revisjons- og risikoutvalget

Margrethe Hauge er CEO i Goodtech ASA, og har innehatt ledende stillinger innen produksjon, verdikjede, tjenester og salg innen akvakultur, landbruk, maritim og olje- og gass industrier. Hun har innehatt posisjon som CEO i Teknisk Bureau AS, Regional Managing Director – Nordic & Germany at MRC Global Inc. og Executive Vice President Services i TTS Group ASA. Hun har også hatt flere ledende stillinger i Kverneland Group. Hauge startet sin karriere i Norsk Hydro ASA. Hun er styremedlem i Borregaard ASA og GIEK. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Mannheim, Tyskland.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Leif Inge Nordhammer

Styremedlem

Nordhammer var konsernsjef i SalMar fra 1996 til 2016, med opphold fra juli 2011 til januar 2014. I dag jobber han i sitt investeringsselskap LIN AS og er styremedlem i Kverva AS. Han har omfattende erfaring fra lederstillinger i flere selskaper innen oppdrettsnæringen, og har jobbet i næringen siden 1985. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Sparebank 1 Midt-Norge, E. Boneng & Sønn, Frøya Holding AS/ og Hydro Seafood AS. Nordhammer er utdannet fra Forsvaret, Trondheim Økonomiske Høyskole og Universitetet i Trondheim. Nordhammer har sittet i styret til SalMar siden juni 2020.

Nordhammer eier direkte og indirekte 1,64% av aksjene i SalMar ASA. Eier 99,1 % av aksjene i LIN AS. LIN AS eier 1,12% av aksjene direkte i SalMar ASA og indirekte eier LIN AS 0,52% av aksjene i SalMar ASA gjennom 1% eierandel i Kverva AS, som igjennom Kverva Industrier AS eier 52,46% av aksjene i SalMar ASA.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Nei

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Linda Litlekalsøy Aase er konserndirektør for Brownfield projects i Aker Solutions, hvor hun begynte å jobbe i 2014. Hun har over 20 års industri erfaring fra en rekke lederposisjoner, inkludert Head of Aker Solutions vedlikehold, modifikasjoner og drifts-avdeling i Norge. Linda har en MSc innen Materialteknologi fra NTNU og har studert bedriftsøkonomi ved NHH. Linda L. Aase ble medlem av styret i SalMar juni 2020.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Tonje E. Foss

Styremedlem og medlem av revisjons- og risikoutvalget

Tonje Foss jobber som Strategidirektør i Enova. Fra 2017 til 2020 var hun regionsdirektør i Atea for region nord. Hun har 19 års erfaring fra oljebransjen i ulike posisjoner og selskaper, blant annet Kværner, Schlumberger og AkerBP. Foss har tidligere vært styremedlem i Buestiftelsen og Det norske oljeselskap, og sitter i dag som styremedlem i SMN. Tonje Foss ble medlem av styret i SalMar juni 2020.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Brit Elin Soleng

Ansattrepresentant

Soleng har jobbet i SalMar siden mars 2013 da hun kom inn som lønningsmedarbeider i økonomiavdelingen. Hun har tidligere erfaring fra administrative stillinger hos bl.a. Marine Harvest ASA og Nutreco N.V.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge

Jon Erik Rosvoll

Ansattrepresentant

Rosvoll har jobbet som røkter i SalMar siden juni 2006, og er for tiden fôroperatør ved Fôrsenter Smøla samt at han har vært tillitsvalgt fra 2007.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge