Styret

Atle Eide

Styrets leder

Eide jobber som senior partner i HitecVision. Fra 2003 til 2007 var han konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eides tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet rollen som konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i selskaper som Fokus Bank, Acta, Cermaq og NRS. Eide har holdt posisjonen som styreleder i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Helge Moen

Styremedlem

Moen jobber som konsernsjef i Kverva AS, og har lang erfaring fra finans- og investeringsindustrien. Tidligere arbeidsgivere inkluderer CentraKlaveness AS, First Securities og Midt-Norge Fonds. Han har også hatt og har en rekke styreposisjoner i selskaper som Pelagia AS, Steinsvik AS og Pharmaq AS. Moen har sittet i styret til SalMar ASA siden 06.06.2017.

Kjell A. Storeide

Styremedlem

Kjell A. Storeide er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Fra 1990 til 2004 var Storeide administrerende direktør og medeier i Stokke Gruppen AS. Han er i tillegg styreleder i flere norske industriselskaper. Storeide har sittet i styret i SalMar ASA siden februar 2008.

Margrethe Hauge

Styremedlem

Hauge er Regional Managing Director i MRC Global Inc. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger, blant annet i TTS Group ASA, Kverneland ASA, Hydro Seafood AS, i tillegg til flere styreverv innen nærings- og organisasjonsliv. Hauge har sittet i styret til SalMar ASA siden 06.06.2017.

Foto: Joachim Seehusen

Geir Berg

Ansatterepresentant

Berg har  jobbet i SalMar siden mars 2013 og har vært Driftsleder Matfisk fra mai samme år. Han har 20 års erfaring fra offentlig virksomhet og ca. 10 år i privat sektor. Berg kom til SalMar fra en stilling som Lufthavnsjef i Avinor og har tidligere jobbet som både operativ og administrativ leder i ulike bransjer.

Brit Elin Soleng

Ansatterepresentant

Soleng har jobbet i SalMar siden mars 2013 da hun kom inn som lønningsmedarbeider i økonomiavdelingen. Hun har tidligere erfaring fra administrative stillinger hos bl.a. Marine Harvest ASA og Nutreco N.V.