Styret

Atle Eide

Styrets leder

Eide jobber som senior partner i HitecVision. Fra 2003 til 2007 var han konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eides tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet rollen som konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i selskaper som Fokus Bank, Acta, Cermaq og NRS. Eide har holdt posisjonen som styreleder i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Helge Moen

Styremedlem

Moen er partner i Kverva og ansvarlig for Kverva Finans AS, og har lang erfaring fra finans- og investeringsindustrien. Tidligere arbeidsgivere inkluderer CentraKlaveness AS, First Securities og Midt-Norge Fonds. Han har også hatt og har en rekke styreposisjoner i selskaper som Pelagia AS, Steinsvik AS og Pharmaq AS. Moen har sittet i styret til SalMar ASA siden 06.06.2017.

Kjell A. Storeide

Styremedlem

Kjell A. Storeide er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Fra 1990 til 2004 var Storeide administrerende direktør og medeier i Stokke Gruppen AS. Han er i tillegg styreleder i flere norske industriselskaper. Storeide har sittet i styret i SalMar ASA siden februar 2008.

Margrethe Hauge

Styremedlem

Margrethe Hauge er Partner i H&O Industrier AS, et selskap som driver med strategisk forretningsutvikling og omstillingsledelse i internasjonale bedrifter. Hauge arbeidet inntil 2018 i selskapet MRC Global Inc. som Regional Managing Director med ansvar for Norden og Tyskland. Hun har tidligere sittet i konsernledelsen i TTS Group ASA og Kverneland Group ASA, og startet sin yrkeskarriere som Trainee i Hydro Seafood AS. Margrethe Hauge er utdannet siviløkonom fra Tyskland og har bred styreerfaring fra nærings- og organisasjonsliv. Hun har sittet i styret i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Brit Elin Soleng

Ansattrepresentant

Soleng har jobbet i SalMar siden mars 2013 da hun kom inn som lønningsmedarbeider i økonomiavdelingen. Hun har tidligere erfaring fra administrative stillinger hos bl.a. Marine Harvest ASA og Nutreco N.V.

Jon Erik Rosvoll

Ansattrepresentant

Rosvoll har jobbet som røkter i SalMar siden juni 2006, og er for tiden fôroperatør ved Fôrsenter Smøla samt at han har vært tillitsvalgt fra 2007.