Styret

Atle Eide

Styrets leder

Eide jobber som senior partner i HitecVision. Fra 2003 til 2007 var han konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eides tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet rollen som konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i selskaper som Fokus Bank, Acta, Cermaq og NRS. Eide har holdt posisjonen som styreleder i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Margrethe Hauge

Styremedlem

Margrethe Hauge er Partner i H&O Industrier AS, et selskap som driver med strategisk forretningsutvikling og omstillingsledelse i internasjonale bedrifter. Hauge arbeidet inntil 2018 i selskapet MRC Global Inc. som Regional Managing Director med ansvar for Norden og Tyskland. Hun har tidligere sittet i konsernledelsen i TTS Group ASA og Kverneland Group ASA, og startet sin yrkeskarriere som Trainee i Hydro Seafood AS. Margrethe Hauge er utdannet siviløkonom fra Tyskland og har bred styreerfaring fra nærings- og organisasjonsliv. Hun har sittet i styret i SalMar ASA siden 06.06.2017.

Leif Inge Nordhammer

Styremedlem

Nordhammer var konsernsjef i SalMar fra 1996 til 2016, med opphold fra juli 2011 til januar 2014. I dag jobber han i sitt investeringsselskap LIN AS og er styremedlem i Kverva AS. Han har omfattende erfaring fra lederstillinger i flere selskaper innen oppdrettsnæringen, og har jobbet i næringen siden 1985. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Sparebank 1 Midt-Norge, E. Boneng & Sønn, Frøya Holding AS/ og Hydro Seafood AS. Nordhammer er utdannet fra Forsvaret, Trondheim Økonomiske Høyskole og Universitetet i Trondheim. Nordhammer har sittet i styret til SalMar siden juni 2020.

Nordhammer eier direkte og indirekte 1,64% av aksjene i SalMar ASA. Eier 99,1 % av aksjene i LIN AS. LIN AS eier 1,12% av aksjene direkte i SalMar ASA og indirekte eier LIN AS 0,52% av aksjene i SalMar ASA gjennom 1% eierandel i Kverva AS, som igjennom Kverva Industrier AS eier 52,46% av aksjene i SalMar ASA.

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Linda Litlekalsøy Aase er konserndirektør for Brownfield projects i Aker Solutions, hvor hun begynte å jobbe i 2014. Hun har over 20 års industri erfaring fra en rekke lederposisjoner, inkludert Head of Aker Solutions vedlikehold, modifikasjoner og drifts-avdeling i Norge. Linda har en MSc innen Materialteknologi fra NTNU og har studert bedriftsøkonomi ved NHH. Linda L. Aase ble medlem av styret i SalMar juni 2020.

Tonje E. Foss

Styremedlem

Tonje Foss jobber som Strategidirektør i Enova. Fra 2017 til 2020 var hun regionsdirektør i Atea for region nord. Hun har 19 års erfaring fra oljebransjen i ulike posisjoner og selskaper, blant annet Kværner, Schlumberger og AkerBP. Foss har tidligere vært styremedlem i Buestiftelsen og Det norske oljeselskap, og sitter i dag som styremedlem i SMN. Tonje Foss ble medlem av styret i SalMar juni 2020.

Brit Elin Soleng

Ansattrepresentant

Soleng har jobbet i SalMar siden mars 2013 da hun kom inn som lønningsmedarbeider i økonomiavdelingen. Hun har tidligere erfaring fra administrative stillinger hos bl.a. Marine Harvest ASA og Nutreco N.V.

Jon Erik Rosvoll

Ansattrepresentant

Rosvoll har jobbet som røkter i SalMar siden juni 2006, og er for tiden fôroperatør ved Fôrsenter Smøla samt at han har vært tillitsvalgt fra 2007.