Grønn finansiering

For SalMar er det viktig å sikre finansiell fleksibilitet gjennom å ha god tilgang på kapital. Dette sikrer SalMar gjennom sine sustainability-linked trekkfasiliteter og gjennom sin grønne obligasjon.

Kredittrating

SalMar har kredittrating fra Nordic Credit Rating, for mer informasjon se: https://nordiccreditrating.com/issuer/salmar-asa

Grønn obligasjon

SalMar har utstedt en grønn obligasjon på NOK 3 500 millioner i april 2021 med forfall i januar 2027 og har utviklet ett grønt rammeverk for sin grønne obligasjon, se linker for mer informasjon:

Base Prospectus SalMar ASA

Final Terms SalMar ASA

Green bond framework – SalMar

Second party opinion – Cicero

Investor presentation green bond – SalMar

Rapport grønn obligasjon:

Green Bond Report – SalMar