Hopp til innhold

Passion
for
Salmon

Salmon Living Lab

SalMar har sterk tilstedeværelse langs kysten

SalMar er verdens nest største oppdretter av laks, og produserer i Norge, Offshore, Island og Skottland. Med en lidenskap for laks har SalMar siden 1991 vært en pådriver for bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Passion for Salmon

Vi er verdens nest største produsent av laks

SalMar produserer sunn og smakfull mat til over 50 land over hele verden. Vår produksjon dekker middagsbehovet til alle nordmenn hver dag hele året! Med lokal videreforedling som en av våre viktigste satsningsområder, produserer vi spiseklar laks med høy kvalitet.

Vi tenker bærekraft i alt vi gjør

For SalMar er det å drive bærekraftig en forutsetning for suksess. Våre aktiviteter skal kunne gjenskapes i all framtid og må derfor være skånsom for fisk, folk og miljø. Dette oppnår vi ved godt etablerte prosesser for å sikre fiskevelferd, kontrollere og begrense utslipp, og ved å ta vare på menneske og samfunn.