Hopp til innhold

Varsling

Varsling om kritikkverdige forhold

SalMar er avhengig av tillit fra ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. I tråd med våre etiske retningslinjer ønsker SalMar å få kjennskap til forhold i vår virksomhet som kan være kritikkverdige. SalMar har derfor en varslingskanal hvor alle ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan si fra om forhold som han eller hun blir kjent med som kan være kritikkverdige. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, interne regler eller etiske normer, og kan omfatte:

  • Brudd på lover, regler og interne retningslinjer
  • Svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse
  • Mobbing og trakassering, rusmisbruk, diskriminering og rasisme
  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder mistanke om underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, anskaffelser, økonomisk utroskap m.m.)
  • Sosial dumping eller annen arbeidslivskriminalitet

Forhold som ikke omfattes av begrepet kritikkverdige forhold kan være kritikk av forhold som en arbeidstaker er uenig i kun fra sin personlige eller politiske overbevisning, interne personalkonflikter, uenighet om bemanningssituasjon eller for eksempel misnøye knyttet til egen lønn eller arbeidsoppgaver.

 

Hvordan varsle

Vår varslingskanal driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS på vegne av SalMar.

Du kan sende inn ditt varsel via vår elektroniske varslingskanal ved å trykke på knappen under.

Du kan også kontakte varslingsmottaket i BDO AS per telefon på +47 970 86 000 (man-fre, 09-15), ved personlig oppmøte hos BDO AS i Vika Atrium i Oslo, eller brev til BDOs varslingsmottak, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

Alle henvendelser blir tatt på alvor og behandles så fort som mulig. Varslingssaker er som utgangspunkt konfidensielle, og varslingskanalen kan benyttes uten frykt for represalier.

 

Hva varselet bør inneholde

Ditt varsel bør inneholde følgende informasjon:

  • Dine kontaktdetaljer, med mindre du vil varsle anonymt
  • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett, og sted for kritikkverdige forhold du har observert
  • En beskrivelse av forholdene
  • Andre personer som kan være vitner eller ha informasjon om forholdet
  • Eventuell kjennskap til tilsvarende saker eller tidligere kritikkverdige forhold som gjelder samme person(er).

 

Anonymitet

Det er mulig å varsle anonymt. Ved anonym varsling kan det være begrensninger for hvordan, og i hvilken grad varselet kan følges opp. Dette gjelder både av hensyn til varsleren og av hensyn til den det varsles om. Det kan også være begrensinger i muligheten for varslingsmottaket å stille oppfølgingsspørsmål og til å gi tilbakemelding til varsleren.

Dersom du varsler anonymt, vil ikke SalMar eller BDO AS ha mulighet til å spore din identitet.