Hopp til innhold

Oppdrett på laksens betingelser

«Passion for Salmon» er grunnlaget for hele SalMar sin virksomhet. Vår målsetning er å produsere et bærekraftig og sunt protein til en stadig voksende verdensbefolkning, og det skal vi gjøre med laksen i fokus.

Et bærekraftig lakseoppdrett foregår derfor på laksens premisser. Det betyr at laksen må komme først i alle ledd av arbeidet vårt.

Passion for Salmon

Fiskevelferd er alltid i fokus

Fiskevelferd er avgjørende for vellykket fiskeoppdrett, og SalMar er aktivt engasjert i å utvikle og implementere tiltak og prosedyrer for å forbedre fiskevelferden. Les mer om vår tilnærming i vår siste bærekraftsrapport.

Nullvisjon for rømming

SalMar jobber aktivt for å unngå rømningshendelser. Dette gjøres ved gode arbeidsprosedyrer, bevisstgjøring rundt risiko, og aktiv deltakelse i fagprosesser rundt tekniske standarder i næringen. Det gode arbeidet i næringen har gitt en klar nedadgående trend på rømninger.

 

Biodiversitet

SalMar jobber aktivt for å unngå rømningshendelser. Dette gjøres ved gode arbeidsprosedyrer, bevisstgjøring rundt risiko, og aktiv deltakelse i fagprosesser rundt tekniske standarder i næringen. Det gode arbeidet i næringen har gitt en klar nedadgående trend på rømninger.

Skånsom lusebehandling

Lakselus er en naturlig parasitt i sjøvann, og som oppdretter er det vår oppgave å sørge for at laksen kan sameksistere med lusa. Lakselus kan forringe kvaliteten på kjøttet, og fører i verste fall til sykdom og død. Derfor jobber vi preventivt for å holde lusenivået nede, og utøver behandlingsregimer som er skånsomme mot både fisk og miljø.

 

Laksen vår er antibiotikafri

I oppdrettsnæringens spede begynnelse ble antibiotika brukt som et virkemiddel for å forhindre vanlige sykdommer laksen kan få i havet. Dette sluttet man med for rundt 30 år siden, da man begynte å utvikle gode vaksiner laksen kunne få før den ble plassert i havet. I dag er norsk oppdrettsnæring nærmest helt antibiotikafri. Les SalMars Antibiotika-policy her.

Du kan lese mer om disse temaene i vår seneste årsrapport: