Sertifiseringer

Forretningsetikk og moral er sentrale verdier for SalMar. Vi ønsker å drive en ærlig, skikkelig og etterrettelig virksomhet, som viser frem det vi gjør med stolthet. Derfor er vi sertifisert i henhold til de strengeste krav og retningslinjer for bærekraftig oppdrett, deriblant gjennom ASC (Aquaculture Stewardship Council).

ASC har verdens strengeste bærekraftstandard for ansvarlig produksjon av laks. Kunde- og tredjepartsstandarder som dette innebærer både krav og oppfølging til vår virksomhet, og kommer i tillegg til oppfølging fra myndigheter og forvaltning.

 

SalMar-standarden

SalMar har utarbeidet en egen standard for beste praksis. Som en av verdens største produsenter av laks, er fiskevelferd en viktig del av dette arbeidet. Vi skal sørge for at laksen trives gjennom interne revisjoner, målinger og overvåkning i tillegg til eksterne sertifiseringer. Slik tar vi også vare på miljøet, samtidig som vi legger til rette for en langsiktig oppdrettsvirksomhet.

Oversikt over SalMars ASC-sertifiseringer

For flere detaljer om våre sertifiseringer, se SalMars bærekraftsrapport for 2021.

Åpne rapporten

Årsrapport 2021

Våre klimagassmål er i tråd med FNs 1,5-gradersmål

SalMar sine klimagassmål er verifisert av Science-Based Targets initiative (SBTi). SalMar har satt seg ambisiøse klimamål i tråd med FNs 1,5-gradersmål. I våre klimamål forplikter vi oss til å redusere klimagassavtrykket vårt med 42% fra 2020 til 2030, både i Scope 1 og 2 som omfatter våre egne operasjoner, og i Scope 3 som omfatter verdikjeden rundt oss.

SalMar er stolt av å kunne vise til at vi tar klimakampen på alvor og jobber aktivt mot å nå målene våre.