Hopp til innhold

Menneskene våre er våre viktigste ressurser

Bærekraftig utvikling handler om lokal verdiskaping, kunnskapsutvikling og et godt liv for enkeltmennesket. Dette er naturlige fokusområder for SalMar, både som arbeidsgiver, produksjonsbedrift, leverandør av sunn mat, bruker av natur og miljø og som forvalter av intellektuell og økonomisk kapital.

Våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass med fokus på sikkerhet. SalMar støtter FNs erklæring om menneskerettigheter, og vi jobber aktivt for å sikre trivsel og utvikling, i et miljø som behandler enkeltindividet med høflighet og respekt.

Passion for Salmon

Samfunnsansvar

Lokalsamfunn langs kysten av Norge og Island er viktige baser for SalMars medarbeidere og virksomhet. Derfor er det viktig for oss å gi noe synlig tilbake, som gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Gjennom SalMar-fondet støtter vi alt fra idrettslag til foreninger og kor, og vi søker alltid å bruke lokale forhandlere i kommunene vi opererer i.

Vi støtter opp om menneskerettighetene

SalMar respekterer og støtter alle internasjonal anerkjente menneskerettigheter som stadfestet i den Internasjonale menneskerettighetsloven, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs erklæring og konvensjon om menneske- og arbeidsrettigheter. Vi arbeider også aktivt for å sikre at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt i leverandørkjeden vår i tråd med forpliktelsene våre gjennom Åpenhetsloven.

Ansvarlig verdikjede

SalMar er bevisste sitt ansvar utover egen aktivitet og sin påvirkningskraft gjennom verdikjeden til laksen vår. Vi er opptatte av å sikre en ansvarlig verdikjede der vi holder våre leverandører og samarbeidspartnere til de samme høye standardene som vi holder for oss selv. Les mer om vårt arbeid i vår policy og i vår Bærekraftsrapport.

Likestilling og mangfold

SalMar jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Våre ansatte skal aldri måtte føle på diskriminering eller utenforskap, men skal føle seg godt ivaretatt av inkluderende og samvittighetsfulle kolleger.

I SalMars arbeid med å sikre likestilling og hindre diskriminering, har vi publisert vår Kjønnslikestillingsrapport som inkluderer en likelønnskartlegging samt en kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid i konsernet. Du kan lese rapporten her:

Økt kunnskap om bærekraftig havbruk

SalMar ønsker å bidra til mer kunnskap og innsikt om bærekraftig havbruk. Vi engasjerer oss i utviklingsprosesser gjennom offentlig debatt og næringsorganisasjoner, og gir økonomisk støtte til både utdanning og forskning innen havbruk. Vi møter forskningsmiljøene med vår operasjonelle erfaring, og bidrar til at forskningsresultater og ny kunnskap blir tilgjengelig for hele næringen.

Grønn finansiering

For SalMar er det viktig å sikre finansiell fleksibilitet gjennom å ha god tilgang på kapital. Dette sikrer SalMar gjennom sine sustainability-linked trekkfasiliteter og gjennom sin grønne obligasjon.