Hopp til innhold

SalMar i dag

Passion for Salmon

For å forsterke fokuset på de prestasjonene som har gjort SalMar til det selskapet det er i dag, ble det i 2014 etablert en ny visjon som er vår fremtidige ledestjerne; «Passion for Salmon».

SalMars uttalte målsetning om kostnadslederskap ligger fast, men selskapet beveger seg fra å fokusere på resultater til å fokusere på prestasjoner – vi skal være fremragende i alle ledd og elementer av produksjonen for å sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser.

Kort om SalMar

 • SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks
 • Oppdrettsaktivitet langs kysten av Norge fra Møre og Romsdal i sør til Troms og Finnmark i nord
  • Stamfisk produksjon med Rauma stammen
  • Selvforsynt med settefiskkapasitet
 • Betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet lokalt i Norge
  • InnovaMar, vårt hovedanlegg er samlokalisert med selskapets hovedkontor på Frøya i Trøndelag.
  • InnovaNor, på Senja i Nord-Norge
  • Vikenco, på Aukra i Møre og Romsdal
 • Pioner innen utviklingen av havbasert oppdrett gjennom SalMar Aker Ocean
  • To semi-offshore enheter i drift: Ocean Farm 1 og Arctic Offshore Farming
 • Eier 52% av Icelandic Salmon AS, som eier 100% av Arnarlax Ehf
  • Islands største lakseoppdretter
  • Lokalisert i Vestfjordene på Island
 • Eier 50% av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100% av Scottish Sea Farms Ltd
  • Storbritannias nest største produsent av laks
  • Produksjon i Skottland, Shetland og Orknøyene