Hopp til innhold

Historien

Historisk utvikling av SalMar konsernet

SalMar ble grunnlagt februar 1991. Selskapet ble da tuftet på et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings- og bearbeidingsanlegg myntet på hvitfisk. Dette skjedde i en av de mest urolige periodene i norsk oppdrettsnæring, som senere førte til konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag AL i november samme år. Det var nettopp denne konkursen, og det såkalte lakseberget, som var med å legge grunnlaget for prosessering og videreforedling som et bærende element i historien om SalMar. Inntil da hadde det aller meste av den norske laksen blitt eksportert som fersk eller frossen rund sløyd fisk. Dette ble også starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring i retning av en industriell utvikling.

Fra starten i 1991 har SalMar utviklet seg til å bli et fullt ut vertikalt integrert oppdrettskonsern, med egen produksjon som strekker seg fra rogn/stamfisk til salg av ferdig vare. SalMar har gått fra å være et selskap med én konsesjon for oppdrett av laks i Norge, til et internasjonalt konsern med oppdrettsaktivitet i Norge, Offshore, Island og Skottland, og salgskontorer i Asia. Dette gjør SalMar til verden nest største oppdretter av atlantisk laks.

Kort oppsummert: SalMar har vært gjennom en eventyrlig utvikling siden starten, og ser frem mot en like spennende tid i årene som kommer.

2023

Totalt slaktet volum:

266 500 tonn sløyd vekt

Vellykket integrert NTS, NRS og Salmonor inn i driftsstrukturen i Norge. Aquaservice-selskapet Frøy ble solgt etter en vellykket strategisk gjennomgang. Ny usikret finansiering på plass. Ferdigstilt bygging av nytt settefiskanlegg i Tjuin i Midt-Norge. Første slakting fra semi-offshore prosjektet Arctic Offshore Farming.

2022

Totalt slaktet volum:

211 000 tonn sløyd vekt

SalMar blir verdens nest største lakseprodusent ved å slå seg sammen med NTS, NRS og SalmoNor i slutten av 2022. Majoritetseier i akvaserviseselskapet Frøy etter transaksjonene. Ferdigstilte byggingen av nytt smoltanlegg på Senja i Nord-Norge. Gustav Witzøe gikk av som konsernsjef og overtok rollen som styreleder. Linda L. Aase var konsernsjef fra mai til oktober, og Gunnar Nielsen var finansdirektør fra april til oktober. Frode Arntsen ny konsernsjef, og Ulrik Steinvik ny finansdirektør fra oktober.

2021

Totalt slaktet volum:

198 200 tonn sløyd vekt

InnovaNor i drift, den nye slakteri- og videreforedlingsanlegget på Senja i Nord-Norge. Startet byggingen av et nytt smoltanlegg i Midt-Norge, Tjuin. Vellykket utstedelse av den første grønne obligasjonen og emisjon i SalMar ASA. Strategisk partnerskap med Aker gjennom SalMar Aker Ocean for å etablere et globalt ledende offshore akvakulturselskap. Øker produksjonskapasiteten i Midt-Norge gjennom oppkjøp av eierandeler i Refsnes Laks AS og Nekton Havbruk AS. Scottish Sea Farms Ltd. kjøpte Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd., noe som styrker vår verdikjede og øker vår tilstedeværelse i Shetland.

2020

Totalt slaktet volum:

173 500 tonn sløyd vekt

Startet byggingen av utvidelsen av smoltanlegget på Senja, Senja 2. Vellykket privat plassering og notering av Icelandic Salmon på Euronext Growth, SalMars eierandel redusert til 51 prosent.

2019

Total slaktet volum:

166 000 tonn sløyd vekt

Økte eierandel i Arnarlax, Islands største oppdretter til 59%. Gustav Witzøe tok over som konsernsjef i oktober 2019 etter at Olav-Andreas Ervik ble leder av det nye selskapet SalMar Ocean som styrker satsingen innen havbasert oppdrett. Starter bygging av nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg på Senja, InnovaNor.

2018

Total slaktet volum:

159 000 tonn sløyd vekt

SalMar økte sin eierandel i Arnarlax Ehf til 41,95 prosent. Første slakting fra verdens første offshore oppdrettsanlegg, Ocean Farm 1. Oppkjøp av 51 prosent av aksjene i Mariculture AS for å etablere fiskeoppdrett offshore i det åpne havet. Trond Williksen trekker seg som konsernsjef, Olav Andreas Ervik blir ny konsernsjef.

2017

Totalt slaktet volum:

154 000 tonn sløyd vekt

5. september 2017 ankom Ocean Farm 1 – verdens første havmerd – Frohavet utenfor trøndelagskysten. Sluttføring og åpning av nytt smoltanlegg på Senja

2016

Totalt slaktet volum:

131 000 tonn sløyd vekt

SalMar ble tildelt de første åtte utviklingstillatelsene for Ocean Farming AS. SalMar økte sin eierandel i Arnarlax Ehf til 34 prosent. Leif Inge Nordhammer trekker seg som konsernsjef, Trond Williksen blir ny konsernsjef.

2015

Totalt slaktet volum

150 000 tonn sløyd vekt

Prinsipiell godkjennelse av havmerden. Gjennomfører oppkjøp som sikrer en indirekte eierandel på 22,91 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax Ehf.

2014

Totalt slaktet volum

154 800 tonn sløyd vekt

Kjøp av 8 grønne lisenser. Yngve Myhre trer av som konsernsjef og blir erstattet av Leif Inge Nordhammer.

2013

Totalt slaktet volum:

128 000 tonn sløyd vekt

SalMar kjøper samtlige minoritetsaksjer i SalMar Rauma AS. Kjøp av 50,4 % av aksjene i Villa Organic AS. Salg av resterende aksjer i P/F Bakkafrost.

2012

Totalt slaktet volum:

116 100 tonn sløyd vekt

Kjøp av 10 konsesjoner i Nord-Norge (Finnmark) fra Villa Artic AS. Økning av eierandel i Bakkafrost P/F til 25,21 %.

2011

Totalt slaktet volum:

104 000 tonn sløyd vekt

Ferdigstillelse av verdens mest innovative og effektive anlegg for laksehøsting og -behandling – InnovaMar. Oppkjøp av 7 tillatelser i Midt-Norge gjennom Bringsvor Laks A, Krifo Havbruk AS og Villa Miljølaks. Økning av eierandel i P/F Bakkafrost til 24,8 prosent. Leif Inge Nordhammer går av som konsernsjef etter 15 år og erstattes av Yngve Myhre.

2010

Totalt slaktet volum:

79 000 tonn sløyd vekt

Oppkjøp av 75,54 % av Rauma Gruppen AS og 100 % av Stettefisk AS. Får tilgang til stamfisk i Midt-Norge gjennom oppkjøpet. Oppkjøp av 23,3 % av aksjene i det børsnoterte færøyske selskapet Bakkafrost P/F.

2009

Totalt slaktet volum:

77 000 tonn sløyd vekt

Kjøpte resterende 66 % av aksjene i Volstad Seafood AS.

2008

Totalt slaktet volum:

65 000 tonn sløyd vekt

Kjøp av en lisens i Midt-Norge og en lisens i Nord-Norge. Kjøp av 34% av aksjene i Volstad Seafood AS.

2007

Totalt slaktet volum:

64 000 tonn sløyd vekt

8. mai 2007 ble selskapet notert på Oslo Børs.

Kjøp av 4 lisenser i Møre & Romdsdal gjennom oppkjøp av Halsa Fiskeoppdrett AS og Henden Fiskeoppdrett AS. Kjøp av fire lisenser i Nordreisa, Troms gjennom oppkjøp av Arctic Salmon AS.

2006

Totalt slaktet volum:

44 000 tonn sløyd vekt

Kverva Holding AS foretok nedsalg av 42,5 % av selskapets aksjer til et begrenset antall norske og internasjonale investorer. Kjøp av tre nye konsesjoner på Nordmøre. Kjøp av de resterende 51 % av aksjene i Senja Sjøfarm AS.

2005

Totalt slaktet volum:

35 000 tonn sløyd vekt

Solgte ut de delene av virksomheten som ikke ble betraktet som kjernevirksomhet, blant annet produksjon av sild, sildolje og mel.

Økt fokus og innsats knyttet til kjernevirksomheten – oppdrett, slakting og foredling av laks.

2001

Totalt slaktet volum:

15 000 tonn sløyd vekt

Etablering utenlands med Norskott Havbruk AS sammen med Lerøy Seafood Group. Norskott Havbruk AS er eneeier av Scottish Sea farms Ltd., som er Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar og Lerøy eier 50 % hver av aksjene i Norskott Havbruk AS.

2000

Totalt slaktet volum:

11 000 tonn sløyd vekt

Establishment of operations outside of Central Norway through the acquisition of 49% of the shares in Senja Sjøfarm AS in Troms.

1997

Kverva Holding AS ble eneeier av SalMar.

Utvidet fabrikken på Nordskaget på Frøya for å kunne øke foredlingskapasiteten.

1995

Startet settefiskproduksjon. Kjøp av Follasmolt i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Inngikk en leieavtale for anlegget til settefiskprodusenten Kjørsvik Settefisk i Aure kommune.

1992

Kjøp av to konsesjoner for lakseoppdrett i Midt-Norge.

1991

SalMar ble etablert på Frøya i Sør-Trøndelag med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slakting- og bearbeidingsanlegg. Hovedvirksomheten var bearbeiding av frossen laks. Dette ble starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring, som også etter hvert har ført til en betydelig industriell utvikling.