Hopp til innhold

Klimamål i tråd med Parisavtalen

SalMar viser vei i klimakampen, og har forpliktet seg til klimakutt i tråd med Parisavtalens 1,5°C-mål. Vi skal redusere klimagassutslippene våre både i egne operasjoner og i verdikjeden med 42% dette tiåret. Klimamålene våre er verifisert av anerkjente Science Based Targets initiative, noe som forankrer forpliktelsene våre i den seneste vitenskapelige utviklingen.

Klimakrisen er den enkeltstående største utfordringen for kloden vår og SalMar ønsker å være en aktiv del av løsningen. Laks er en svært klimavennlig proteinkilde, og de som har laks på dagens middagstallerken kan være trygge på at de har gjort et klimabevisst valg. Les mer om våre forpliktelser, aktiviteter og resultater i vår seneste bærekraftsrapport.

Passion for Salmon

Lokal videreforedling er et viktig klimainitiativ

SalMar har den klart største bearbeidingskapasiteten i Norge, noe som betyr at vi kan videreforedle laksen til fileter, loins og andre fantastiske spiseklare råvarer. Ved å gjøre laksen spiseklar lokalt hos oss, sparer vi verden for betydelige transportrelaterte klimagassutslipp. Dette klimakuttet har de siste årene tilsvart ca. tre ganger så mye som vårt totale klimagassutslipp fra egne operasjoner. Les mer om våre produkter og om verdien av lokal videreforedling:

En sirkulær tankegang

SalMar jobber kontinuerlig med å omstille sine kretsløp fra lineære til sirkulære. Sirkulærøkonomi har lenge vært en sentral del av SalMars konsernstrategi, og vi har prosjekter i full gang og på trappene. På Frøya, har SalMar en avtale med Nutrimar som holder til i nabobygget til vårt største slakteri og bearbeidingsanlegg. Restråstoffet fra vår aktivitet går på rullebånd og i vakuumrør over til Nutrimar som videreforedler dette til fôr til andre husdyr og kjæledyr. Les mer om sirkulærøkonomi i vår seneste bærekraftsrapport.

Avskogingsfri

Det er bekreftet fra flere hold at norsk oppdrettsnæring nå er fullstendig avskogingsfri i sine verdikjeder. Dette er resultatet av et tydelig standpunkt næringen samlet har tatt på at vi ikke skal bidra til avskoging – en sentral utfordring for artsmangfold, klima og mye mer. Vi håper nå andre husdyrprodusenter vil følge etter.

Klimarisiko

Selskaper verden over står overfor en betydelig økende klimarisiko. Norge og EU fører en stram klimapolitikk noe som påvirker selskaper som opererer her. Selv om SalMar både har klimavennlige operasjoner og ambisiøse klimamål, er det viktig å anerkjenne at endringer i både klima, klimapolitikk og marked har en direkte påvirkning på SalMar. Les vår klimarisikorapport under.

Havbruk til havs

SalMar ønsker å ta i bruk åpent hav til matproduksjon. Derfor har vi utviklet verdens første oppdrettsanlegg til havs, med samarbeidspartnere innen havbruk, offshore og relevant forskning. Ocean Farm 1 har utviklet ny og innovativ utstyrsteknologi, som vil komme hele oppdrettsnæringen til gode. Havbasert oppdrett flytter laksen til sitt naturlige habitat, noe som lar oss drive på laksens betingelser i enda større grad enn i dag.