Hopp til innhold

Våre produkter

Nærhet til kunder og høy kvalitet

SalMar har bygget opp et fullintegrert system for oppdrett, slakting, foredling, salg og distribusjon av oppdrettslaks og kontrollerer således hele verdikjeden.

Laksen SalMar produserer selges av et eget salgsapparat og/eller gjennom nære samarbeidspartnere.

Nærhet til markeder og kunder, direkte eller gjennom samarbeidspartnere, er viktig for å sikre god utnyttelse av et høykvalitets råstoff som har vært gjennom en effektiv, sporbar og kontrollert produksjonsprosess.

SalMar leverer et bredt sortiment av ferske og frosne lakseprodukter. Kundemassen er global og favner om alt fra små og store eksportører/importører til større foredlingsbedrifter og butikkjeder.

Ønsker du å vite mer om lakseprodukter fra SalMar, ta kontakt med salgsavdelingen på telefon: +47 72 44 79 00.

Under ser man en kort oversikt over våre produkter.

Passion for Salmon

Filet

Våre fileter er tilgjengelige med og uten skinn. Ubehandlet eller krydret. Emballasjealternativer inkluderer med skinn, kartong, åpen og lukket vakuum. Med eller uten forhåndsdesign. Filetene kan pakkes i isopor-esker, men også i pappesker.

Holdbarhet: Fersk: 15 dager, Frossen: 12-24 måneder

Se nedenfor for våre ulike fileter.

A-Trim

No belly bones

 

B-Trim

No belly bones
No belly fins

 

C-Trim

No belly bones
No back fat

 

D-Trim

No belly bones
No back
No back fins
No belly fat/membrane

 

E-Trim

Trim C or D
No skin – deep skinned

 

F-Trim

Trim C or D
No skin – deep skinned
No brown muscle

 

Porsjoner

Vi kan produsere pakker med opptil 6 porsjoner. Det er også mulighet for å bruke forhåndsdesignet emballasje. Emballasjealternativer inkluderer også MAP med aluminiums- eller plastbrett.

Holdbarhet: Fersk: 15 dager, Frossen: 12-24 måneder

Loins

Vår førsteklasses lakseloin er tilgjengelige i enkelporsjons vakuumemballasje.

Holdbarhet: Fersk, vakuumforseglet: 14 dager

Helfisk

Vi tilbyr helfisk pakket og sortert etter størrelse i isopor-esker, enten med våtis eller tørris.

Norsk økologisk laks

SalMar er en av verdens ledende produsenter av økologisk laks og er integrert fra yngel og smolt til verdiskapende produkter og salg.

I 2009 ble SalMar sertifisert for oppdrett, prosessering og salg av økologisk laks, og i mars 2011 ble den første økologiske laksen fra SalMar slaktet. Økologisk laks har vært et viktig fokus for SalMar i Norge, og i dag leverer vi økologisk laks 52 uker i året fra Midt-Norge.

Lokal prosessering gir muligheten for et bredt utvalg av førsteklasses fersk og frosne økologiske lakseprodukter, både post- og pre-rigor. Det høye innholdet av marine oljer gjør økologisk laks til en god kilde til EPA og DHA.