Hopp til innhold

Studentoppgaver

Skrive hovedoppgave om SalMar eller har du en problemstilling relatert til havbruksnæringen?

Har du interesse og ønske om å skrive masteroppgave, eller annen forskingsoppgave, innen et fagfelt som er aktuelt for dagens, og kanskje også morgendagens sjømatnæring? Vi i SalMar er positive til å samarbeide med studenter som ønsker å skrive hovedoppgave i samarbeid med oss, og ser stor verdi i hva et slikt prosjekt kan tilføre oss som selskap. Satt opp rett blir dette et vinn-vinn samarbeid for deg som student og SalMar!

Passion for Salmon

Hvem kan kontakte oss?

Alle studenter er velkommen til å søke samarbeid. Grunnet begrenset kapasitet vil vi imidlertid prioritere de studentene som har kjennskap til SalMar gjennom jobb, sommerjobb eller andre praksiser. Eventuelt kan du vise til annen relevant kobling til oss og næringen forøvrig. Problemstilling og case må i tillegg også være aktuelt for oss og vårt nedslagsfelt i næringen – dette er imidlertid noe vi kan bidra med å utvikle og tilpasse i fellesskap, slik at begge parter får mest mulig ut av samarbeidet.

Søknadsprosessen

Alle henvendelser som leveres inn via vår søknadsportal vil bli besvart, vurdert og prioritert. Da vi har erfaring med å motta mange henvendelser vil vi naturlig vis ikke kunne gi alle et positivt svar.

Søknadsperiode

Søknad tilknyttet din masteroppgave må sendes inn i tidsrommet mellom 1. juni til 31. oktober. Vi kontakter deg innen 1. desember dersom vi ønsker å inngå avtale om samarbeid med akkurat deg og din oppgave.