Bærekraft i alt vi gjør

For SalMar er det viktig å anerkjenne hva bærekraft faktisk handler om: fremtiden. Det handler om våre barn og deres barnebarn, men også om våre medborgere i dag. I dette ligger en bevissthet om at vi har én jordklode, med en begrenset mengde ressurser. Dette er det livsnødvendig at vi tar vare på.

I dag bruker verdens befolkning mer ressurser enn jorda klarer å regenerere, og matproduksjon står for en vesentlig del av menneskehetens klima- og miljøavtrykk. En voksende verdensbefolkning krever derfor nye måter å produsere mat på, samtidig som vi er nødt til å minimere påvirkningen vi har på miljøet.

 

Fisk

Fisk

God fiskevelferd er grunnlaget for SalMars virksomhet. Vi jobber systematisk for å skape et miljø hvor laksen trives og holder seg frisk.

Les mer

Miljø

Miljø & teknologi

For SalMar er det viktig å forvalte havområdene for fremtidige generasjoner. Vi minimerer vårt biologiske fotavtrykk med tiltak og rutiner gjennom hele verdikjeden.

Les mer

Menneske

Menneske & samfunn

SalMar skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Vi satser på lokal verdiskaping og trygge arbeidsplasser, og støtter lokalsamfunnet vi opererer i.

Les mer

Vi tenker helhetlig

Bærekraft i alt vi gjør er en av SalMars mest sentrale målsetninger. For oss handler bærekraft om helheten av måten vi opererer på som bedrift, og hvordan vi opptrer i områdene rundt vår virksomhet. Dette omfatter å ta vare på våre ansatte, laksen og miljøet, og samtidig bidra til å utvikle både næringen og samfunnet i en mer bærekraftig retning.

SalMar skal ivareta havområdene og produsere mest mulig på laksen sine betingelser. Dette inkluderer å bidra til ny teknologiutvikling, slik at vi kan fortsette å redusere det biologiske fotavtrykket fra vår produksjon.

 

Jente på gresset
For oss i SalMar omfatter bærekraft å ta vare på våre ansatte, laksen og miljøet, og samtidig bidra til å utvikle både næringen og samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Vi støtter FNs mål for bærekraftig utvikling

SalMar støtter FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Alt vi gjør er preget av aktiviteter og tiltak som imøtegår ett eller flere av disse bærekraftsmålene. Likevel er vi opptatt av å rette fokus mot helheten av vår virksomhet, da vi mener at dette forklarer arbeidet vårt for bærekraft bedre enn isolerte enkeltmål.

Les mer i årsrapporten 2021

Våre klimagassmål er i tråd med FNs 1,5-gradersmål

SalMar sine klimagassmål er verifisert av Science-Based Targets initiative (SBTi). SalMar har satt seg ambisiøse klimamål i tråd med FNs 1,5-gradersmål. I våre klimamål forplikter vi oss til å redusere klimagassavtrykket vårt med 42% fra 2020 til 2030, både i Scope 1 og 2 som omfatter våre egne operasjoner, og i Scope 3 som omfatter verdikjeden rundt oss.

SalMar er stolt av å kunne vise til at vi tar klimakampen på alvor og jobber aktivt mot å nå målene våre.

Vi ser sammenhengen

Vår holistiske tankegang bygger på en visshet om at det er sammenhengen mellom hensyn til menneske, miljø og økonomi som avgjør om noe er bærekraftig. Dette er grunnlaget vårt for å tenke bærekraft i alt vi gjør.

For detaljer om våre rutiner, tiltak og initiativ for bærekraftig drift, se SalMars bærekraftsrapport for 2021.