Hopp til innhold

Styret og konsernledelse

Styret

Gustav Witzøe

Styreleder

Gustav Witzøe ble valgt som styreleder i SalMar i juni 2022. Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer isoporkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks og har hatt en rekke ledende stillinger i SalMar ASA.

Witzøe eier indirekte 93,02 % av Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 45,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Nei

Margrethe Hauge

Styremedlem og leder av revisjons- og risikoutvalget

Margrethe Hauge er CEO i Goodtech ASA, og har innehatt ledende stillinger innen produksjon, verdikjede, tjenester og salg innen akvakultur, landbruk, maritim og olje- og gass industrier. Hun har innehatt posisjon som CEO i Teknisk Bureau AS, Regional Managing Director – Nordic & Germany at MRC Global Inc. og Executive Vice President Services i TTS Group ASA. Hun har også hatt flere ledende stillinger i Kverneland Group. Hauge startet sin karriere i Norsk Hydro ASA. Hun er styremedlem i Borregaard ASA og Mesta AS. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Mannheim, Tyskland.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Leif Inge Nordhammer

Styremedlem

Nordhammer var konsernsjef i SalMar fra 1996 til 2016, med opphold fra juli 2011 til januar 2014. I dag jobber han i sitt investeringsselskap LIN AS og er styremedlem i Kverva AS. Han har omfattende erfaring fra lederstillinger i flere selskaper innen oppdrettsnæringen, og har jobbet i næringen siden 1985. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Sparebank 1 Midt-Norge, E. Boneng & Sønn, Frøya Holding AS/ og Hydro Seafood AS. Nordhammer er utdannet fra Forsvaret, Trondheim Økonomiske Høyskole og Universitetet i Trondheim. Nordhammer har sittet i styret til SalMar siden juni 2020.

Nordhammer eier indirekte 1,47% av aksjene i SalMar ASA. Eier 99,1 % av aksjene i LIN AS. LIN AS eier 1,01% av aksjene direkte i SalMar ASA og indirekte eier LIN AS 0,45% av aksjene i SalMar ASA gjennom 1% eierandel i Kverva AS, som igjennom Kverva Industrier AS eier 45,4% av aksjene i SalMar ASA.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Nei

Arnhild Holstad

Styremedlem

Arnhild Holstad ble medlem av styret i SalMar i juni 2022. Hun er Regionsjef Midt-Norge i Statskog, og styremedlem i Helse Midt-Norge RHF. Hun har tidligere vært ordfører i Namsos for 6 år, og har styreerfaring fra Sparebank 1 SMN og NTE. Hun har bred erfaring fra politiske og ledende stillinger innen kommunikasjon. Hun har utdanning fra Norges Journalisthøgskole, Norges idrettshøgskole og NTNU.

Aksjer: Eier indirekte gjennom nærstående foretak 3 346 aksjer i SalMar ASA

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Morten Loktu

Styremedlem

Morten Loktu ble medlem av styret i SalMar i juni 2022. Han har hatt en rekke ledende stillinger i Equinor som Vice President of Corporate Strategy i Equinor, Senior Vice President (LEAN and Operational Improvement), Senior Vice President (Operations North) og Senior Vice President (Research & Innovation). Han var tidligere CEO i SINTEF for 3 år og Executive Vice President i Statoil. Loktu er utdannet ved NTNU. Han er styremedlem i SalMar Aker Ocean og Frøy.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Aksjer: 1 000

 

Ingvild Kindlihagen

Ansattrepresentant

Ingvild Kindlihagen er utdannet siviløkonom fra UiT og NHH og har i tillegg studert et år i ved University of New South Wales i Sydney og et semester ved Gründerskolen (UiO og University of Berkeley). Ingvild startet sin karriere i SalMar i 2020 som Controller for Salg og Industri og jobber nå som økonomiansvarlig for InnovaNor og er en del av forbedringsteamet i selskapet.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge

Aksjer: 46
RSU-Rettigheter: 974

Hans Stølan

Ansattrepresentant

Utdannet trafikkflyger. Har jobbet i bransjen siden 1993, både på merdkanten, som styrmann på forfraktebåt og siden 2002 på fabrikken på Frøya. Hovedtillitsvalgt NNN InnovaMar siden 2020 og sitter nå i Landsstyret NNN. Sittet 4 perioder i kommunestyret på Frøya og som Ordfører 2007 – 2011.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge

Aksjer: 0
RSU-Rettigheter: 0

Konsernledelse

Frode Arntsen

Konsernsjef

Arntsen ble konsernsjef i oktober 2022. Han startet i SalMar i 2017 som konserndirektør for industri og salg. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 6 962
RSU-Rettigheter: 9 131

Ulrik Steinvik

CFO

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som CFO oktober 2022. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 120 478. Eier 19 721 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100 % av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,17 % av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 45,4% av aksjene i SalMar ASA.
RSU-rettigheter: 5 312

Roger Bekken

Konserndirektør Oppdrett

Roger Bekken gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 4. juni 2018. Bekken har jobbet i sjømatnæringen siden 1991. Han har hatt ulike lederstillinger i næringen, Bekken kom til SalMar fra stillingen som konserndirektør oppdrett i NRS i 2014. Fra 2014 frem til juni 2018 hadde Bekken stillingen som daglig leder og produksjonsdirektør i SalMar Farming AS.

Født: 1967
Aksjer: 14 509.  14 373 direkte og 136 aksjer indirekte gjennom nærstående
RSU-Rettigheter: 6 541

Simon Søbstad

Konserndirektør Salg & Industri

Simon Søbstad gikk inn i stillingen som konserndirektør salg & industri oktober 2022. Fra januar 2018 hadde han stillingen som NK Salg & Industri og har innehatt en rekke roller innen salg & industri siden han startet i SalMar i 2007. Søbstad har studert akvakulturtur og jobbet i sjømatnæringen siden 2002.

Født: 1982
Aksjer: 604
RSU-Rettigheter: 4 338

Eva Johanne Haugen

Direktør Kvalitet/HMS

Eva Haugen har innehatt stillingen som Direktør Kvalitet/HMS siden 2013. Hun har jobbet i SalMar siden 2001 hvor hun har hatt ulike ledende stillinger innen kvalitet. Hun har flere års erfaring som lærer i videregående skole fra fag som akvakultur, naturfag og biologi. Hun er utdannet ved NTNU i fagområdene kjemi, biologi og pedagogikk og innehar cand. scient grad innen retningen økotoksikologi og fysiologi hos laksefisk.

Født: 1971
Aksjer: 0
RSU-Rettigheter: 3 233

Arthur Wisniewski

Direktør Human Resource Management

Wisniewski har jobbet i SalMar siden 2016 og gikk inn i rollen som Direktør Human Resource Management i 2018. Han jobbet tidligere som HR-sjef i selskapet. Wisniewski kom fra tilsvarende stilling hos tyske Wacker Chemicals og har mange års erfaring med endrings- og utviklingsprosesser innenfor HR-feltet som rådgiver og konsulent i både privat og offentlig sektor. Han har en Mastergrad fra NTNU innen Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), samt en Bachelorgrad innen sosiologi ved samme universitet.

Født: 1978
Aksjer: 2 772
RSU-Rettigheter: 3 888

Runar Sivertsen

Strategidirektør

Sivertsen har jobbet i SalMar siden 2010 og gikk inn i rollen som Strategidirektør i april 2020. Han har tidligere jobbet som analytiker og IR-ansvarlig for selskapet. Sivertsen er utdannet Siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen (tidligere Trondheim Økonomiske Høgskole) og har i tillegg fullført Solstrandprogrammet Accelerate.

Født: 1985
Aksjer: 4 509. 4 314 direkte og 195 aksjer indirekte gjennom nærstående.
RSU-Rettigheter: 3 806