Hopp til innhold

Karriere

Vi vil ha deg med på laget!

Vil du være med på laget til et av verdens største og mest effektive produsenter av laks? Er du den personen som vil bidra til å forme fremtiden i oppdrettsnæringen? Da er du kanskje vårt nye teammedlem!

Vi i SalMar er lidenskapelig opptatt av laks, og har alltid vært en pådriver for en bærekraftig utvikling av næringen. Alt vi gjør, er på laksens betingelser – det er etter vår oppfatning oppskriften på prestasjoner i verdensklasse!

SalMars suksess er et resultat av dyktige medarbeidere som jobber med en felles ambisjon og mot felles mål: Å være verdens beste oppdrettsselskap. Vi baserer våre aktiviteter på optimal drift gjennom hele verdikjeden, sterk verdiskapning og ansvarlig praksis fra rogn til matfat.

Våre ansatte har en felles visjon: Passion for Salmon. Hvis du deler denne visjonen, anbefaler vi en karriere i Norges viktigste fremtidsnæring. Se videre på våre karrieresider for mer innsikt i selskapets ulike arbeidsområder – kanskje dukker det opp en mulighet du ikke kan la gå fra deg?

Arbeidsområder

Vi har spennende stillinger innen mange ulike områder:

Oppdrett

SalMar består av en komplett verdikjede; fra rogn til salg av ferdig bearbeidet laks. Våre medarbeidere har kunnskap og erfaring innen blant annet akvakultur, biologi, fiskehelsefag, operativ støtte og tekniske fag. Fellesnevneren er at alle bidrar til laksens trygge og sunne vekst og utvikling. På våre anlegg jobber blant annet bioingeniører, automasjonsteknikere, røktere, fôroperatører, matroser, teknikere, mekanikere, elektrikere og controllere. Noen er ute på sjøanlegg, noen på landbaser eller kontor – en ting er sikkert: Arbeidshverdagen er variert!

Salg og Industri

SalMar har to av verdens mest moderne slakteri- og videreforedlingsanlegg. Anleggene ligger nært våre største oppdrettsområder; det ene på Frøya på trøndelagskysten, det andre på Finnsnes i vakre Senja. Anleggene har de fremtidsrettede navnene Innovamar og Innovanor, og er pilspisser å regne innen lakseslakteri og videreforedling. På anleggene jobber våre medarbeidere med prosessering, videreforedling, logistikk, transport, markedsføring og salg. Industrisegmentet til SalMar har salgskontorer på Frøya, i Ålesund, Japan, Korea, Vietnam, Thailand og Taiwan. Totalt distribuerer segmentet laks til over 50 forskjellige land – så her ligger virkelig verden for våre føtter!

Fôr, tilvekst og analyse

Vi har fire fôrsenter som er lokalisert i Åfjord, Smøla, Senja og Rørvik. På disse sentrene jobber det medarbeidere med høy kompetanse og erfaring på ulike fagområder, for eksempel innen fôring, fôrkvalitet, ernæring og biologisk analyse. Disse samarbeider tett med mannskapet ute på lokalitet og inngår i et stort team som passer på at laksen har det helt konge!

Prosjekt og utvikling

Våre ansatte er engasjert i mange ulike prosjekter. Felles for prosjektene er at de skal bidra til utvikling og modernisering av både selskapet og næringen som sådan i samspill med natur og miljø. Vi har bygd kompetanse og rekruttert mye kunnskap innen miljø, bærekraft, fiskehelse, produktkvalitet og matsikkerhet over tid. Bedriften har nylig økt antall visningssentre hvor vi stolt viser fram hvordan vi produserer god og næringsrik laks!

Stab og støtte

På alle våre lokasjoner og kontorer har vi medarbeidere i administrative stillinger. Noen er knyttet til konsernet, mens andre arbeider tettere på produksjonssegmentene eller ute i felt. Stabs- og støttefunksjonene omfatter blant annet økonomi, finans, IT, tekniske fag, salg, markedsføring, HR, kvalitet og HMS. Vi har også spesialkompetanse innen oppdrett og fôr – i sum en kraftpakke som understøtter alt vi gjør i produksjon!

Lærlinger, trainees og internships

Vi ser alltid etter talentfulle ungdommer og flinke studenter med ambisjoner. Det vil passe for deg som er målbevisst og søker en karriere innen Norges viktigste fremtidsnæring. Bli med oss på veien mot å bli verdens beste oppdrettsselskap!

Møt menneskene

Røkter

Møt Nicklas

Produksjonsmedarbeider

Møt Noor

Driftslederassistent

Møt Ida Helen

Driftscontroller

Møt Silje

Mitt mål er å jobbe meg opp til å bli driftsleder, og det skal jeg jobbe målrettet mot for å klare!
Røkter

Møt Nicklas

Å jobbe i SalMar er både lærerikt, spennende og utfordrende. Jeg har flere fantastiske kollegaer, og tar del i mange spennende arbeidsoperasjoner. Gjennom jobben som røkter får jeg stadig påfyll av kompetanse, gjennom nyttige kurs og sertifikater. Akkurat nå holder jeg på med D6, som gir dekksoffiser kompetansesertifikat klasse 6.

Hvordan er hverdagen som røkter?
Min hverdag som røkter er variert og rutinepreget. Vi følger mål og retningslinjer innen biologi, HMS, lokalitetskontrakt og miljømål. Daglige sjekkpunkter sørger for optimal drift. Sikkerhet er viktig, og vi får nødvendig opplæring og utstyr. Trygghet er en prioritet hos SalMar.

Det mest givende er å levere førsteklasses fisk til slakt, vite at folk verden over nyter laksen jeg har bidratt til å produsere. Valget av SalMar ble enkelt på grunn av anbefalinger fra tidligere lærlinger som skrøt av støtten de fikk som nykommere.

Hvorfor ville du arbeide hos SalMar?
Jeg ønsket å jobbe i SalMar på grunn av det flotte fellesskapet, muligheten til å påvirke beslutninger, og selskapets ambisjon om å bli verdens beste oppdrettsselskap. Sosiale arrangementer som SalMar-skolen og Lysfesten er også høydepunkter!

Hva er det beste med jobben din?
Det beste med å jobbe på Skårliodden er det gode arbeidsmiljøet, samarbeidet mellom røktere og ledelse, og den gode oppfølgingen. I tillegg tilbyr SalMar muligheter for personlig utvikling og etterutdanning. Mitt mål i SalMar er å utvikle meg videre til å bli driftsleder.

Jeg er veldig stolt over hva vi utretter i produksjonen på InnovaNor!
Produksjonsmedarbeider

Møt Noor

Jeg har trivdes godt fra starten av i SalMar. Jeg begynte på fillet-avdelingen på InnovaNor, hvor jeg fortsatt jobber. Arbeidet her innebærer ikke en fast arbeidsoppgave, men vi roterer mellom ulike arbeidsstasjoner fra uke til uke, og mellom ulike oppgaver fra dag til dag. Dette har gitt meg opplæring og kompetanse på flere områder i produksjonen.

Hvordan er det å jobbe sammen med så mange fra flere nasjonaliteter?
Det er veldig givende! Hos InnovaNor er det ansatte fra ca 30 – 35 forskjellige nasjonaliteter. Selv om det i begynnelsen var utfordrende å forstå hverandre på grunn av ulike kulturer og personligheter, har vi nå blitt kjent med hverandre. Vi ser det som svært positivt at vi er forskjellige, da vi lærer mye av hverandre og har utviklet sterke vennskap. Den gjensidige respekten bidrar til et trivelig miljø på arbeidsplassen, og jeg vil definitivt anbefale det til andre som vurderer å søke her.

Hva er det beste med hverdagen som produksjonsmedarbeider?
Det beste med hverdagen som produksjonsmedarbeider er variasjonen i arbeidet. Man blir aldri værende på samme stasjon i lange perioder, og tempoet kan være høyt til tider, noe som gir en følelse av mestring. Mine favorittoppgaver er de fysiske stasjonene, som palletering og registrering, hvor jeg får brukt kroppen.

Føler du deg trygg på arbeid?
Jeg føler meg svært trygg på jobben. Vi fikk grundig opplæring i sikkerhetsrutiner og riktig bruk av utstyr da jeg begynte. Kollegaene er flinke til å sjekke hverandre og rapportere hvis utstyr ikke brukes som det skal. Vi har også et verneombud som overvåker at rutiner og regler følges nøye. Sikkerhet er en prioritet for oss, og vi ønsker at alle skal komme hjem like hele som da de dro på arbeid.

Hvordan føles det å kunne bidra til at folk får sunn, næringsrik mat?
Det gir en følelse av stolthet å bidra til at folk over hele verden får tilgang til sunn og næringsrik mat fra InnovaNor på Senja. Jeg er stolt over det vi oppnår i produksjonen, og det gir meg motivasjon til å møte opp på jobb hver dag.

Vi jobber i gruppe mot et felles mål, noe som jeg synes er veldig givende.
Driftslederassistent

Møt Ida Helen

Jeg jobbet som driftstekniker hos NRS inntil de ble slått sammen med SalMar. Da fikk jeg sjansen til å bli assisterende driftsleder, noe jeg stortrives med i dag!

Hvor for ville du jobbe innen oppdrett?
Oppdrettsnæringen tiltrakk meg på grunn av muligheten til å være ute i frisk luft hele året og varierte, men strukturerte oppgaver. Å arbeide sammen som et team mot et felles mål er veldig givende. Jeg følte meg velkommen og ivaretatt da jeg opprinnelig startet som sommervikar, og det gjorde at jeg ønsket å fortsette i matfiskanlegget.

Hva vil du trekke frem som høydepunktet i din karriere hos SalMar?
Jeg søkte etter en forandring i arbeidsoppgavene og ønsket en plass der jeg kunne bli utfordret praktisk og teoretisk. Da jeg hørte om den kvinnelige lederen på Dåfjord, så jeg muligheten til å utvikle meg i den retningen jeg ønsket. Høydepunktet i karrieren min hos SalMar må være overgangen fra driftstekniker til assisterende driftsleder. Det var en tillitserklæring fra kollegaene mine, selv om jeg er ung og har begrenset erfaring. Dette viser meg at man kan avansere i selskapet ved hardt arbeid og dedikasjon. Det motiverer meg til å jobbe videre mot målet om å bli driftsleder en dag.

Hva har du lært siden du begynte som assisterende driftsleder?
Etter at jeg ble assisterende driftsleder, har jeg lært mye om planlegging og logistikk. Dette er viktig for å sikre at operasjonene går som planlagt slik at produksjonsmålene blir oppnådd. Jeg har også lært mye om mennesker og ledelse, spesielt viktigheten av å lytte og organisere de ansatte for å maksimere ressursene våre. Selv om det har vært prøving og feiling, har vi kontinuerlig forbedret oss og lært mer.

Hva er det beste med å jobbe på Dåfjord?
Det beste med å jobbe på Dåfjord er det gode arbeidsmiljøet og samarbeidet mellom ledelsen og produksjonsteamet. De verdsetter innspill og tilbakemeldinger fra de ansatte, noe som bidrar til et vellykket samarbeid. Dessuten er Dåfjord tilgjengelig for deltidsarbeid for studenter, noe som beriker mangfoldet og bringer inn ny kunnskap fra skolebenken.

Det er ingen tvil om at vi er heldige som kan ha et så bredt spekter av jobbmuligheter ute langs norskekysten.
Driftscontroller

Møt Silje

Jeg startet som driftstekniker/fôrer på Kattholmen V17-generasjonen og studerte fra 2018 til 2021. Jeg hadde muligheten til å jobbe i turnus på lokaliteter og SalMar’s fôrsenter mens jeg studerte. Etter studiene ble jeg driftscontroller.

Hva gjorde at du valgte en karriere innen oppdrettsnæringen?
Jeg valgte en karriere i oppdrettsnæringen fordi det er en relativt ung næring med et enormt potensial. Jeg har alltid ønsket å være en del av denne bransjen og lære mer. De mange forskjellige jobbmulighetene den gir langs norskekysten er helt unikt for denne næringen. Min erfaring er at alle som er engasjerte og vil bidra får en mulighet her.

På hvilken måte får du utfordret deg selv i stillingen som controller?
Som driftscontroller håndterer jeg rutineoppgaver som rapportering og oppfølging av lokaliteter i min region, samt løpende håndtering av ulike utfordringer i et dynamisk miljø. Det å påvirke viktige beslutninger, oppfylle høye krav og løse utfordringer både individuelt og i samarbeid med kollegaer, er noe jeg verdsetter.

Hva er ditt beste minne på jobb?
Det jeg husker best var da vi leverte siste merd til slakt fra min første generasjon, og vi feiret suksessen ved merdkanten!

Hva ser du frem til i tiden som kommer?
Fremover fokuserer vi på produksjonen etter at alle lokaliteter i min region har mottatt fisken de trenger for det kommende utsettet fra settefisk. Det er nå detaljene er viktige for å oppnå et godt biologisk resultat, med vekt på både fisken og trivsel i teamet.

Fra skolebenken til livet som lærling

Overgangen fra skolebenk til livet som lærling byr på mange nye opplevelser. Du blir introdusert til nye mennesker og nytt utstyr når du skal sette alt du har lært ut i livet. Som lærling i SalMar får du opplæring i en av Norges største bedrifter. Vi tilbyr fagopplæring av høy standard og en læretid med mange spennende muligheter.

Våre ledige stillinger