Investor

Velkommen til SalMars investorsider. Her vil du finne oppdatert og relevant finansiell informasjon om SalMar.

Det er et viktig prinsipp for oss å sikre lik behandling av alle interessenter, som investorer, banker, analytikere og andre som er interessert i vårt selskap.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Vennlig hilsen

Frode Arntsen
Konsernsjef

Fusjonsplan SalMar – NRS