Hopp til innhold

Kultur

SalMar – kulturen, vårt felles verdigrunnlag

Kulturen påvirkes av både ytre og indre rammebetingelser, men noen overordnede faktorer vil alltid ligge fast som grunnlag for en felles kultur. Spesielt gjelder dette fokus på biologien, operasjonell effektivitet og trygg matvareproduksjon.

For å være en ledende aktør i oppdrettsnæringen er det svært viktig med en felles kultur og et felles verdigrunnlag. Den biologiske produksjonsprosessen er en kontinuerlig prosess og dersom det ikke sikres kvalitet i alle ledd kan dette få alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt.

Overordnet all virksomhet og handling i SalMar ligger visjonen «Passion for Salmon», i betydningen at alle valg i forhold til vår produksjon skal gjøres med utgangpunkt i lidenskapen vi har for laksen. Laksen skal produseres på laksens betingelser. Det er vår oppfatning at de beste biologiske resultatene vil legge grunnlaget for de beste økonomiske resultatene og slik sikre posisjonen som den mest kostnadseffektive lakseprodusenten i verden.

SalMars uttalte målsetning om kostnadslederskap ligger fast, men selskapet beveger seg fra å fokusere på resultater til å fokusere på prestasjoner – vi skal være fremragende i alle ledd og elementer av produksjonen.

Det er også utarbeidet et sett av postulater som beskriver ønsket adferd og felles handlingskompetanse for alle ansatte. Det er de ansatte som til en hver tid utgjør og utvikler SalMar-kulturen. Deres gode innstilling og holdninger har i alle år vært en vesentlig bidragsyter til SalMars suksess. Gjennom SalMar-skolen og daglig eksponering for bedrifts- og prestasjonskulturen i konsernet stimuleres og utvikles alle medarbeidere kontinuerlig.

 

Våre postulater

ALT VI GJØR I DAG SKAL GJØRES BEDRE ENN I GÅR

Våre prosesser må utvikles og forbedres kontinuerlig for at selskapet skal oppfylle visjonen om å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks fram til de europeiske markedene. I tillegg skal vi ha vilje og evne til å hele tiden å lete etter hvordan vi kan forbedre og utvikle oss.

 

ARBEIDSOPPGAVEN ER IKKE AVSLUTTET FØR MOTTAKEREN ER FORNØYD

Lakseproduksjon er en samhandlingsprosess hvor de enkelte leddene er gjensidig avhengige av hverandre, og kundeforståelsen er viktig – både internt og eksternt.

 

FOKUSER PÅ LØSNINGEN

Alle ansatte har ansvar for å komme med innspill til løsninger dersom man har eller står overfor en utfordring. Alle utfordringer representerer en mulighet for fremgang.

 

JOBBEN VÅR I DAG ER AVGJØRENDE FOR VÅR FELLES SUKSESS

Det er i dag det gjelder, og det er den enkelte medarbeider det kommer an på.

 

VI BRYR OSS!

Medarbeidere i SalMar skal bry seg og utvise verdier forankret i ansvarsfølelse, omtanke og ambisjoner. At vi bryr oss påvirker våre biologiske og finansielle nøkkeltall, våre HMS-verdier og våre relasjoner til samfunnet for øvrig på en positiv måte.

 

BÆREKRAFT I ALT VI GJØR

Vi skal ha god forretningsetikk og moral, og bidra til enda sterkere bevissthet om det miljøet vi til daglig arbeider i – og som vi ikke skal forbruke, men derimot sørge for at blir overlevert i god stand til neste generasjon.