Kapitalmarkedsdag

SalMar inviterer til kapitalmarkedsdag onsdag 6. og torsdag 7. september 2023

Foreløpig agenda

  • Selskapspresentasjoner
  • Omvisning på våre anlegg i verdikjeden
    • Senja 1 &2  – smolt produksjonsanlegg
    • Kystnært oppdrettsanlegg
    • InnovaNor – slakteri og videreforedlingsanlegg
  • Middag på Clarion Hotel The Edge

Registrering

Link for registrering vil bli tilgjengelig på ett senere tidspunkt. Det vil bli kommunisert når link for registrering er åpen.

Det vil være et begrenset antall plasser til arrangementet. SalMar kan derfor ikke garantere at alle som er interessert får delta, men vil søke å ta imot så mange som praktisk mulig.

Praktisk informasjon
Kapitalmarkedsdagen vil bli avholdt i Tromsø på Clarion Hotel The Edge.

Overnatting er reservert for deltagerne på hotellet som deltagerne selv må betale for.

Ytterligere detaljer på transport og overnatting vil bli kommunisert når registrering er åpen.