Primærinnsidere

Medlemmer av styret i SalMar, selskapets ledelse, og personer i ledende stillinger er definert som primærinnsidere i SalMar.

Selskaper notert på Oslo Børs er pliktet til å alltid gi Oslo Børs en oppdatert oversikt over selskapets primærinnsidere, jamfør Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs, kapittel 2.6 (6).

En oppdatert oversikt over primærinnsiderne i SalMar finnes på Oslo Børs’ webside. Vennligst klikk her. For å se meldepliktige handler i selskapets aksjer, vennligst klikk her.