Utbytte

SalMar ASA arbeider for å tilføre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning gjennom å skape verdier for aksjonærene i form av utbytter og økte aksjekurser over tid.

SalMar ASA’s utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at selskapet til enhver tid skal ha en solid balanse og likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å håndtere fremtidige forpliktelser.

Selskapet har nedfelt langsiktige finansieringsmål knyttet til gearing; NIBD i forhold til EBITDA i intervallet 1,0 – 2,5. Forutsatt at selskapet er innenfor denne rammen og hensyntatt fremtidige investeringer, er intensjonen å utbetale overskuddslikviditet, enten i form av kontantutbytter eller i form av tilbakekjøp av aksjer.

*NIBD inkluderer gjeld iht IFRS 16 og EBITDA er uten fair value adjustment biomasse

År Utbytte pr aksje Dato foreslått Dato godkjent
2021 NOK 20,00 18.02.2022
2020 NOK 20,00 25.02.2021 08.06.2021
2019 NOK 13,00 12.11.2020 04.12.2020
2018 NOK 23,00 14.02.2019 05.06.2019
2017 NOK 19,00 14.02.2018 05.06.2018
2016 NOK 12,00 14.02.2017 06.06.2017
2015 NOK 10,00 18.02.2016 07.06.2016
2014 NOK 10,00 25.02.2015 02.06.2015
2013 NOK 8,00 26.02.2014 04.06.2014
2012 NOK 0,00 27.02.2013 05.06.2013
2011 NOK 0,00 28.02.2012 31.05.2012
2010 NOK 4,00 24.02.2011 01.06.2011
2009 NOK 2,20 24.02.2010 02.06.2010
2008 NOK 0,40 25.02.2009 28.05.2009
2007 NOK 1,10 28.02.2008 21.05.2008