Utbytte

SalMars målsetning er å tilføre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, hensyntatt risikoprofilen. Avkastningen skal oppnås gjennom en kombinasjon av positiv kursutvikling og utbetaling av utbytte.

Konsernet planlegger å utbetale overskuddslikviditet (likviditet som ikke er nødvendig for Konsernets daglige drift og utvikling) som utbytte eller kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonærene. Fra Konsernets side vil det også bli gjort en løpende vurdering om tilgjengelig likviditet vil bli brukt til nye investeringer eller til å nedbetale gjeld fremfor utbytte.

Med forbehold om generalforsamlingens godkjenning legges det opp til årlige utbetalinger av utbytte. Selskapet vil også vurdere tilbakekjøp av egne aksjer innen rammen av de fullmakter styret er gitt av generalforsamlingen.

År Utbytte pr aksje Dato foreslått Dato godkjent
2019 NOK 0,00 17.03.2020
2018 NOK 23,00 14.02.2019 05.06.2019
2017 NOK 19,00 14.02.2018 05.06.2018
2016 NOK 12,00 14.02.2017 06.06.2017
2015 NOK 10,00 18.02.2016 07.06.2016
2014 NOK 10,00 25.02.2015 02.06.2015
2013 NOK 8,00 26.02.2014 04.06.2014
2012 NOK 0,00 27.02.2013 05.06.2013
2011 NOK 0,00 28.02.2012 31.05.2012
2010 NOK 4,00 24.02.2011 01.06.2011
2009 NOK 2,20 24.02.2010 02.06.2010
2008 NOK 0,40 25.02.2009 28.05.2009
2007 NOK 1,10 28.02.2008 21.05.2008