Konsernledelse

Trond Williksen

Konsernsjef/CEO

Trond Williksen (53) har nesten 30 års erfaring fra ulike stillinger innen fiskeri- og havbruk. Han har de seneste årene ledet børsnoterte AKVA Group ASA gjennom en periode med sterk vekst. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger innen fiskeridelen av Aker-konsernet og han har jobbet med fiskerinæringene som rådgiver i KPMG. Williksen startet yrkeskarrieren i Norges Fiskarlag før han var i oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk og i Norske Fiskeoppdretteres Forening. Trond Williksen er utdannet Høgskolekandidat i Fiskeriøkonomi fra Bodø og har i tillegg en MBA i fra University of Washington.

Født: 1963
Aksjer: 3000
RSU-Rettigheter: 5 753

Trond Tuvstein

Finansdirektør/CFO

Trond Tuvstein gikk inn i stillingen som Finansdirektør 15. oktober 2013. Tuvstein hadde fra januar 2012 til oktober 2013 stillingen som IR-ansvarlig i SalMar ASA. Tuvstein kjenner således både SalMar og oppdrettsnæringen godt. Tuvstein er statsautorisert revisor med høyere revisorstudium fra Handelshøyskolen i Bergen og har mange års erfaring bl.a. fra revisjonsfirmaene PricewaterhouseCoopers og Systemrevisjon.

Født: 1972
Aksjer: 15 955
RSU-Rettigheter: 11 021

Olav-Andreas Ervik

Konserndirektør oppdrett

Ervik gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 1. august 2014. Før dette jobbet Ervik i SalMar-konsernet som daglig leder i SalMar Farming AS. Ervik har jobbet i næringen siden 1994 og har innehatt lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Født: 1976
Aksjer: 6 361
RSU-Rettigheter:  10 762

Eva Haugen

Direktør kvalitet/HMS

Eva HaugenEva Haugen har innehatt stillingen som direktør kvalitet/HMS siden 2H 2013. Før dette – siden 2005 – har Haugen jobbet som kvalitetssjef i SalMar ASA. I forkant av denne stillingen igjen jobbet hun som kvalitetsleder ved fabrikken på Nordskaget i periodene 2001 og 2004. Hun har flere års erfaring som lærer i videregående skole fra fag som akvakultur, naturfag og biologi. Haugen er utdannet ved NTNU i fagområdene kjemi, biologi og pedagogikk, og innehar cand.scient grad innen retningen økotoksikologi og fysiologi hos laksefisk.

Født: 1971
Aksjer: 3 117
RSU-Rettigheter: 6 803

Gustav Witzøe

Konserndirektør industri og salg

Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer styrofoamkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks. I tillegg til å være styremedlem i SalMar ASA, er Witzøe styrets leder i Egersund Fisk AS og styremedlem i Norskott Havbruk AS og Scottish Sea Farms Ltd.

Født: 1953
Aksjer: Witzøe eier 90,85 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.
RSU-Rettigheter: Ingen

Tom Aleksandersen

Direktør Strategi og Organisasjonsutvikling

Tom Aleksandersen gikk inn i stillingen som Direktør Strategi og Organisasjonsutvikling 1. mars 2015. Aleksandersen er utdannet Siviløkonom med spesialisering i Innovasjon og Iverksetting (1995), og har sitt spesialfelt innen områdene strategi, forretningsutvikling, kulturutvikling og lederutvikling. Aleksandersen har tung erfaring fra arbeid med strategiprosesser og organisasjonsutvikling av Midt-Norske virksomheter, bl.a. har han flere års erfaring som partner og leder av BDO sin rådgivningsavdeling i Midt-Norge.

Født: 1971
Aksjer: 1 709
RSU-Rettigheter: 9 310