Fiskevelferd er bærekraft

«Passion for Salmon» er grunnlaget for hele SalMar sin virksomhet. Vår målsetning er å produsere et bærekraftig og sunt protein til en stadig voksende verdensbefolkning, og det skal vi gjøre med laksen i fokus.

Et bærekraftig lakseoppdrett foregår derfor på laksens premisser. Det betyr at laksen må komme først i alle ledd av arbeidet vårt.

Mer enn fiskehelse

SalMar jobber systematisk med tiltak og rutiner knyttet til fiskevelferd. Samtidig vet vi at hvert eneste valg vi tar knyttet til fiskens helse, også påvirker økonomiske, sosiale og miljømessige forhold i hele verdikjeden. Fiskevelferd er et godt eksempel på den holistiske tankegangen til SalMar, og viser hvorfor bærekraftig oppdrett alltid må begynne med laksen. Dermed knytter vi arbeidet med fiskevelferd til flere fokusområder for bærekraft. For eksempel:

Vi verner om havområdene

Laksen trives og vokser best i sitt naturlige habitat. Derfor har vi utviklet verdens første havbaserte oppdrettsanlegg, hvor laksen svømmer i et miljø som tilsvarer normalen for en villaks. Samtidig har vi stor respekt for at vi bruker allmenning i vår produksjon. Neste generasjon skal ha samme mulighet som oss til å utnytte havet, og SalMar skal holde havområdene i god stand. Vår teknologi tilpasser seg derfor både laksen og miljøet på en skånsom måte.

Vi verner om truet regnskog

Fiskefôr skal ha riktig næringsinnhold, konsistens og smak, men for SalMar er det like viktig at fôret er skånsomt for miljøet. I dag kommer 35-45 % av ingrediensene i fiskefôr fra vegetabilske proteinråvarer som soya. Vi krever at våre fôrleverandører kjøper soya som er sertifisert som bærekraftig. Det betyr at råvaren ikke er genmodifisert og ikke produsert i områder som er truet med avskoging.

 

Fiskefôr
Fiskefôr skal ha riktig næringsinnhold, konsistens og smak, men for SalMar er det like viktig at fôret er skånsomt for miljøet.

 

Vi forebygger antibiotikaresistens

Utvikling av resistens mot antibiotika er et økende verdensproblem. Som matprodusent tar vi vår del av ansvaret for å forebygge denne utviklingen. SalMar har som hovedregel at vi ikke bruker antibiotika, og brukte ikke antibiotika i 2021. Sykdommer som tidligere ble behandlet med antibiotika behandles i dag med vaksiner, og resultatet er det laveste antibiotikaforbruket blant alle proteinkilder

Vi holder nivået av lakselus nede

Lakselus er en naturlig parasitt i sjøvann, og som oppdretter er det vår oppgave å sørge for at laksen kan sameksistere med lusa. Lakselus kan forringe kvaliteten på kjøttet, og fører i verste fall til sykdom og død. Derfor jobber vi preventivt for å holde lusenivået nede, og utøver behandlingsregimer som er skånsomme mot både fisk og miljø.

For flere detaljer om SalMars arbeid knyttet til fiskevelferd, se vår bærekraftsrapport for 2021.

Åpne rapporten

Årsrapport 2021