Konsernledelse

Linda Litlekalsøy Aase

Konsernsjef

Linda Litlekalsøy Aase har over 20 års industri erfaring fra en rekke lederposisjoner i blant annet Aker Solutions og Rolls Royce Marine. Linda har en MSc innen Materialteknologi fra NTNU og har studert bedriftsøkonomi ved NHH. Linda L. Aase ble medlem av styret i SalMar juni 2020 og konsernsjef i SalMar i mai 2022.

Aase eier 85 aksjer indirekte i SalMar ASA gjennom personlig nærstående.

Nasjonalitet: Norsk statsborger og bosatt i Norge
Uavhengig: Ja

Gunnar Nielsen

CFO

Gunnar Nielsen ble utnevnt som CFO i SalMar i april 2022. Nielsen bakgrunn er fra en rekke ledende stillinger innen sjømat, bank, industri og revisjonsbransjen. Han har sterk kompetanse fra styrearbeid, finansiell styring, rapportering og kommunikasjon fra børsnoterte selskap. Nielsen var CFO i Bakkafrost fra 2014 til 2019. Nielsen har en Graduate Diploma i Business Administration and Accounting fra Aarhus School of Business og en Master of Science i Business Economics and Auditing fra Copenhagen Business School.

Statsborgerskap: Færøyene
Født: 1977
Aksjer: 0
RSU-Rettigheter: 0

Roger Bekken

Konserndirektør Oppdrett

Roger Bekken gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 4. juni 2018. Bekken har jobbet i sjømatnæringen siden 1991. Han har hatt ulike lederstillinger i næringen, Bekken kom til SalMar fra stillingen som konserndirektør oppdrett i NRS i 2014. Fra 2014 frem til juni 2018 hadde Bekken stillingen som daglig leder og produksjonsdirektør i SalMar Farming AS.

Født: 1967
Aksjer: 16 766
RSU-Rettigheter: 4 322

Frode Arntsen

Konserndirektør Industri og Salg

Arntsen gikk inn i stillingen som konserndirektør industri og salg 1. desember 2017. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 4 706
RSU-Rettigheter: 4 221

Foto: Hitra-Frøya

Ulrik Steinvik

Forbedringsdirektør

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som Konserndirektør Forretningsstøtte økonomi og strategi i august 2017. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 139 335. Eier 18 266 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100 % av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2 % av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 50,88% av aksjene i SalMar ASA.
RSU-rettigheter: 3 714