Konsernledelse

Olav-Andreas Ervik

Konsernsjef/CEO

Ervik gikk inn i stillingen som kosernsjef i SalMar 10.04.2018. Ervik har siden 1. august 2014 vært konserndirektør oppdrett. Før dette jobbet Ervik i SalMar-konsernet som daglig leder i SalMar Farming AS. Ervik har jobbet i næringen siden 1994 og har innehatt lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Født: 1976
Aksjer: 12 217
RSU-Rettigheter:  4 824

Trond Tuvstein

Finansdirektør/CFO

Trond Tuvstein gikk inn i stillingen som Finansdirektør 15. oktober 2013. Tuvstein hadde fra januar 2012 til oktober 2013 stillingen som IR-ansvarlig i SalMar ASA. Tuvstein kjenner således både SalMar og oppdrettsnæringen godt. Tuvstein er statsautorisert revisor med høyere revisorstudium fra Handelshøyskolen i Bergen og har mange års erfaring bl.a. fra revisjonsfirmaene PricewaterhouseCoopers og Systemrevisjon.

Født: 1972
Aksjer: 21 047
RSU-Rettigheter: 4 824

Gustav Witzøe

Konserndirektør Strategiske Prosjekter

Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer styrofoamkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks.

Født: 1953
Aksjer: Witzøe eier indirekte 88,83 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.
RSU-Rettigheter: Ingen

Roger Bekken

Konserndirektør Oppdrett

Roger Bekken gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 4. juni 2018. Bekken har jobbet i sjømatnæringen siden 1991. Han har hatt ulike lederstillinger i næringen, Bekken kom til SalMar fra stillingen som konserndirektør oppdrett i NRS i 2014. Fra 2014 frem til juni 2018 hadde Bekken stillingen som daglig leder og produksjonsdirektør i SalMar Farming AS.

Aksjer: 3 715
RSU-Rettigheter: 3 274

Frode Arntsen

Konserndirektør Industri og Salg

Arntsen gikk inn i stillingen som konserndirektør industri og salg 1. desember 2017. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2010 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 736
RSU-Rettigheter: 2 794

Foto: Hitra-Frøya

Ulrik Steinvik

Konserndirektør Forretningsstøtte Økonomi og Strategi

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som Konserndirektør Forretningsstøtte økonomi og strategi i august 2017. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 13 882
RSU-rettigheter: 3 904