Konsernledelse

Frode Arntsen

Konsernsjef

Arntsen ble konsernsjef i oktober 2022. Han startet i SalMar i 2017 som konserndirektør for industri og salg. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 5 900
RSU-Rettigheter: 8 454

Ulrik Steinvik

CFO

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som CFO oktober 2022. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 119 674. Eier 19 317 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100 % av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,17 % av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 41,3% av aksjene i SalMar ASA.
RSU-rettigheter: 5 300

Roger Bekken

Konserndirektør Oppdrett

Roger Bekken gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 4. juni 2018. Bekken har jobbet i sjømatnæringen siden 1991. Han har hatt ulike lederstillinger i næringen, Bekken kom til SalMar fra stillingen som konserndirektør oppdrett i NRS i 2014. Fra 2014 frem til juni 2018 hadde Bekken stillingen som daglig leder og produksjonsdirektør i SalMar Farming AS.

Født: 1967
Aksjer: 17 440
RSU-Rettigheter: 6 427

Simon Søbstad

Konserndirektør Salg & Industri

Simon Søbstad gikk inn i stillingen som konserndirektør salg & industri oktober 2022. Fra januar 2018 hadde han stillingen som NK Salg & Industri og har innehatt en rekke roller innen salg & industri siden han startet i SalMar i 2007. Søbstad har studert akvakulturtur og jobbet i sjømatnæringen siden 2002.

Født: 1982
Aksjer: 732
RSU-Rettigheter: 4 074

Eva Johanne Haugen

Direktør Kvalitet/HMS

Eva Haugen har innehatt stillingen som Direktør Kvalitet/HMS siden 2013. Hun har jobbet i SalMar siden 2001 hvor hun har hatt ulike ledende stillinger innen kvalitet. Hun har flere års erfaring som lærer i videregående skole fra fag som akvakultur, naturfag og biologi. Hun er utdannet ved NTNU i fagområdene kjemi, biologi og pedagogikk og innehar cand. scient grad innen retningen økotoksikologi og fysiologi hos laksefisk.

Født: 1971
Aksjer: 7 380
RSU-Rettigheter: 3 332

Arthur Wisniewski

Direktør Human Resource Management

Wisniewski har jobbet i SalMar siden 2016 og gikk inn i rollen som Direktør Human Resource Management i 2018. Han jobbet tidligere som HR-sjef i selskapet. Wisniewski kom fra tilsvarende stilling hos tyske Wacker Chemicals og har mange års erfaring med endrings- og utviklingsprosesser innenfor HR-feltet som rådgiver og konsulent i både privat og offentlig sektor. Han har en Mastergrad fra NTNU innen Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), samt en Bachelorgrad innen sosiologi ved samme universitet.

Født: 1978
Aksjer: 2 184
RSU-Rettigheter: 3 857

Runar Sivertsen

Strategidirektør

Sivertsen har jobbet i SalMar siden 2010 og gikk inn i rollen som Strategidirektør i april 2020. Han har tidligere jobbet som analytiker og IR-ansvarlig for selskapet.  Sivertsen er utdannet Siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen (tidligere Trondheim Økonomiske Høgskole) og har i tillegg fullført Solstrandprogrammet Accelerate.

Født: 1985
Aksjer: 3 900. 3 813 direkte og 87 aksjer indirekte gjennom nærstående.
RSU-Rettigheter: 3 606