Konsernledelse

Trond Williksen

Konsernsjef/CEO

Trond Williksen har nesten 30 års erfaring fra ulike stillinger innen fiskeri- og havbruk. Han har de seneste årene ledet børsnoterte AKVA Group ASA gjennom en periode med sterk vekst. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger innen fiskeridelen av Aker-konsernet og han har jobbet med fiskerinæringene som rådgiver i KPMG. Williksen startet yrkeskarrieren i Norges Fiskarlag før han var i oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk og i Norske Fiskeoppdretteres Forening. Trond Williksen er utdannet Høgskolekandidat i Fiskeriøkonomi fra Bodø og har i tillegg en MBA i fra University of Washington.

Født: 1963
Aksjer: 3 714
RSU-Rettigheter: 10 462

Trond Tuvstein

Finansdirektør/CFO

Trond Tuvstein gikk inn i stillingen som Finansdirektør 15. oktober 2013. Tuvstein hadde fra januar 2012 til oktober 2013 stillingen som IR-ansvarlig i SalMar ASA. Tuvstein kjenner således både SalMar og oppdrettsnæringen godt. Tuvstein er statsautorisert revisor med høyere revisorstudium fra Handelshøyskolen i Bergen og har mange års erfaring bl.a. fra revisjonsfirmaene PricewaterhouseCoopers og Systemrevisjon.

Født: 1972
Aksjer: 18 749
RSU-Rettigheter: 9 792

Olav-Andreas Ervik

Konserndirektør oppdrett

Ervik gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 1. august 2014. Før dette jobbet Ervik i SalMar-konsernet som daglig leder i SalMar Farming AS. Ervik har jobbet i næringen siden 1994 og har innehatt lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Født: 1976
Aksjer: 9 700
RSU-Rettigheter:  9 726

Gustav Witzøe

Konserndirektør strategiske prosjekter

Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer styrofoamkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks. I tillegg til å være styremedlem i SalMar ASA, er Witzøe styrets leder i Egersund Fisk AS og styremedlem i Norskott Havbruk AS og Scottish Sea Farms Ltd.

Født: 1953
Aksjer: Witzøe eier 90,85 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.
RSU-Rettigheter: Ingen

Frode Arntsen

Konserndirektør industri og salg

Arntsen gikk inn i stillingen som konserndirektør industri og salg 1. desember 2017. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2010 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 0
RSU-Rettigheter: 3 956

Foto: Hitra-Frøya

Tom Aleksandersen

Direktør organisasjon, HMS og kvalitet

Tom Aleksandersen gikk inn i stillingen som Direktør organisasjon, HMS og kvalitet 1. mars 2015. Aleksandersen er utdannet Siviløkonom med spesialisering i Innovasjon og Iverksetting (1995), og har sitt spesialfelt innen områdene strategi, forretningsutvikling, kulturutvikling og lederutvikling. Aleksandersen har tung erfaring fra arbeid med strategiprosesser og organisasjonsutvikling av Midt-Norske virksomheter, bl.a. har han flere års erfaring som partner og leder av BDO sin rådgivningsavdeling i Midt-Norge.

Født: 1971
Aksjer: 3 182
RSU-Rettigheter: 10 396

Ulrik Steinvik

Konserndirektør forretningsstøtte økonomi og strategi

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som Konserndirektør Forretningsstøtte økonomi og strategi i august 2017. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 11 658
RSU-rettigheter: 8 210