Konsernledelse

Olav-Andreas Ervik

Konsernsjef/CEO

Ervik gikk inn i stillingen som kosernsjef i SalMar 10.04.2018. Ervik har siden 1. august 2014 vært konserndirektør oppdrett. Før dette jobbet Ervik i SalMar-konsernet som daglig leder i SalMar Farming AS. Ervik har jobbet i næringen siden 1994 og har innehatt lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Født: 1976
Aksjer: 12 217
RSU-Rettigheter:  8 303

Trine Sæther Romuld

CFO & COO

Trine Sæther Romuld tredte inn i stillingen som CFO & COO 1. juli 2019. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap. Romuld er statsautorisert revisor (NHH).

Født: 1968

Gustav Witzøe

Konserndirektør Strategiske Prosjekter

Witzøe er grunnleggeren av SalMar ASA. Han er utdannet ingeniør. Etter flere år som ingeniør etablerte han selskapet BEWI AS som produserer styrofoamkasser for fiskeindustrien. Han arbeidet som administrerende direktør for BEWI AS frem til 1990. Siden Witzøe etablerte SalMar ASA i 1991 har han opparbeidet en omfattende erfaring fra oppdrett og foredling av laks.

Født: 1953
Aksjer: Witzøe eier indirekte 88,83 % av Kverva AS, som igjen eier 53,4 % av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS.
RSU-Rettigheter: Ingen

Roger Bekken

Konserndirektør Oppdrett

Roger Bekken gikk inn i stillingen som konserndirektør oppdrett 4. juni 2018. Bekken har jobbet i sjømatnæringen siden 1991. Han har hatt ulike lederstillinger i næringen, Bekken kom til SalMar fra stillingen som konserndirektør oppdrett i NRS i 2014. Fra 2014 frem til juni 2018 hadde Bekken stillingen som daglig leder og produksjonsdirektør i SalMar Farming AS.

Født: 1967
Aksjer: 9 715
RSU-Rettigheter: 5 709

Frode Arntsen

Konserndirektør Industri og Salg

Arntsen gikk inn i stillingen som konserndirektør industri og salg 1. desember 2017. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er utdannet adjunkt med lederutdanning. Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i bl.a. Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

Født: 1970
Aksjer: 736
RSU-Rettigheter: 5 171

Foto: Hitra-Frøya

Ulrik Steinvik

Konserndirektør Forretningsstøtte Økonomi og Strategi

Steinvik har jobbet i SalMar siden 2006 og gikk inn i rollen som Konserndirektør Forretningsstøtte økonomi og strategi i august 2017. Steinvik er statsautorisert revisor med mange års erfaring bl.a. fra revisjonsselskapene Arthur Andersen og Ernst & Young hvor han jobbet i perioden 1998 – 2006. Han ble uteksaminert med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole i 2002.

Født: 1974
Aksjer: 13 482
RSU-rettigheter: 5 996