Salg & distribusjon

Nærhet til kunder og høy kvalitet

SalMar har bygget opp et fullintegrert system for oppdrett, slakting, foredling, salg og distribusjon av oppdrettslaks og kontrollerer således hele verdikjeden.

Laksen SalMar produserer selges av et eget salgsapparat og/eller gjennom nære samarbeidspartnere.

Nærhet til markeder og kunder, direkte eller gjennom samarbeidspartnere, er viktig for å sikre god utnyttelse av et høykvalitets råstoff som har vært gjennom en effektiv, sporbar og kontrollert produksjonsprosess.

InnovaMar er navnet på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge, som har tatt seg mål om å bli verdens mest innovative og effektive anlegg for ilandføring, slakt- og foredling av oppdrettslaks. Anlegget dekker et areal på 17.500 kvadratmeter og består av to avdelinger (slakteri og videreforedling). Anlegget er dimensjonert for å ha kapasitet til alle typer lagring. God intern logistikk bidrar til sikker og effektiv håndtering av produktene. Den økte kapasiteten gir en god fleksibilitet knyttet til styring av produksjon og salg.

SalMar leverer et bredt sortiment av ferske og frosne lakseprodukter. Kundemassen er global og favner om alt fra små og store eksportører/importører til større foredlingsbedrifter og butikkjeder.

Ønsker du å vite mer om lakseprodukter fra SalMar, ta kontakt med salgsavdelingen på telefon: +47 72 44 79 00.