Et banebrytende anlegg

SalMar bygger Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri i Lenvik

– InnovaNor, som anlegget vil hete, blir den største og mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge. Enda viktigere, den bekrefter SalMars sterke tro på Troms og Senja. Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover, sier Frode Arntsen, konserndirektør for Industri og Salg i SalMar.

– Hvor stort blir anlegget i rene tall?
– Såpass tidlig i prosessen er det vanskelig å være helt konkret. Men vi vil anslagsvis ha behov for ca 100 arbeidsplasser i InnovaNor ved oppstart. Og så håper vi at det gjennom videre vekst vil bli enda flere.

– Framdriftsplanen er slik at vi starter forarbeidet senhøsten 2018 og byggingen sommeren 2019. Hvis alt går etter planen, vil anlegget stå klart til bruk høsten 2020, sier Arntsen.

– Hva får Lenvik og Senja når anlegget står ferdig i 2020?
– Da får regionen et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling, med det nyeste som fi nnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg vil anlegget også romme hovedadministrasjonen for SalMar Nord.

Frode Arntsen, konserndirektør for Industri og Salg i SalMar

– Hvorfor Lenvik?
– Valget falt på Lenvik fordi det til slutt skilte seg ut som det beste alternativet. Vi er veldig trygge på at Lenvik i dag – og nye Senja etter kommunesammenslåingen – blir en meget kompetent kommune å samarbeide med, sier Arntsen.

– Svært gledelig. Dette er en stor investering med store eff ekter, både i direkte arbeidsplasser men også med tanke på synergier, sa ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen, til Folkebladet da nyheten ble kjent i september.

Økt aktivitet og innflytting

Nå kan innbyggerne i Lenvik se fram til å få en hjørnesteinsbedrift til kommunen som vil generere et stort antall arbeidsplasser, økt innfl ytting til kommunen og mange muligheter for små og mellomstore bedrifter i nærmiljøet.

– Så her vil det dryppe på lokalt næringsliv?
– Helt klart. Vi ønsker å bruke lokale leverandører der de har kompetansen som kreves. En slik satsing er jo avhengig av lokal tilhørighet og positivisme, sier Arntsen.

Som del av samarbeidet med lokale krefter har SalMar allerede innledet dialog med Senja videregående skole for å styrke rekrutteringen til industriell matproduksjon i regionen.

– Vi ønsker å benytte oss av så mye lokal arbeidskraft som mulig. Derfor er det viktig for oss å etablere samarbeid med aktører som kan være med i denne rekrutteringsprosessen, sier Arntsen.

Sentral brikke i SalMar

InnovaNor vil skape en rekke spennende arbeidsplasser, hvorav en er selve fabrikksjefen. Denne nøkkelrollen er en av de første som skal på plass.

– Hva venter på Klubben i Lenvik for rette vedkommende?
– Hun eller han kan glede seg til å bli leder av den mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge. Til å være del av prosessen med å få realisert et komplett ilandførings- og videreforedlingsanlegg og bygge opp sitt eget team som skal drifte det – til å bli en sentral brikke i hele SalMar, sier Arntsen.

Bra for alle

– Denne satsingen blir bra for alle parter. For SalMar som får et fantastisk nytt anlegg, for kommunen og lokalt næringsliv, og ikke minst for den som får det spennende ansvaret med å lede fabrikken, sier Arntsen.