Jobbe i SalMar

SalMar kan tilby et spennende og sosialt arbeidsmiljø innen mange områder som f.eks. settefisk, oppdrett, videreforedling, salg og distribusjon, økonomi og regnskap.

Vi er alltid interesserte i gode kandidater, så dersom du har relevant kompetanse eller erfaring vil vi gjerne høre fra deg.

Søknader kan sendes pr. post til:
Ellen Kjerringvåg Lyngvær
SalMar ASA
7266 Kverva – Norway
Telefon: +47 72 44 79 00
Faks: +47 72 44 79 01

Eller pr e-post til:
work@salmar.no

I de konkrete stillingsannonsene skal eventuelle spørsmål og søknad rettes til oppgitt kontaktperson.