Hopp til innhold
10.11.2023

Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA («Selskapet») og salg av primærinnsidere

1. Deltagere i Selskapets RSU program har 10. november 2023 fått frigitt totalt 87 990 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 87 990 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 488 256 egne aksjer i SalMar ASA og det heleide datterselskapet NTS AS eier 13 100 000 aksjer i SalMar ASA.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 10. november 2023:

– Arthur Wisniewski har mottatt 1 060 aksjer i Selskapet
– Eva Haugen har mottatt 1 009 aksjer i Selskapet
– Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) har mottatt 787 aksjer i Selskapet
– Frode Arntsen har mottatt 2 022 aksjer i Selskapet
– Håkon Husby har mottatt 743 aksjer i Selskapet
– Roger Bekken har mottatt 1 811 aksjer i Selskapet
– Runar Sivertsen har mottatt 903 aksjer i Selskapet
– Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) har mottatt 203 aksjer i Selskapet
– Simon Søbstad har mottatt 1 050 aksjer i Selskapet
– Ingvild Kindlihagen har mottatt 82 aksjer i selskapet
– Ulrik Steinvik har mottatt 1 530 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 10. november 2023 bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet var NOK 569,0536 per aksje.

 • Arthur Wisniewski har solgt 472 aksjer i selskapet
 • Eva Haugen har solgt 489 aksjer i selskapet
 • Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) har solgt 287 aksjer i selskapet
 • Frode Arntsen har solgt 960 aksjer i selskapet
 • Håkon Husby har solgt 294 aksjer i selskapet
 • Roger Bekken har solgt 878 aksjer i selskapet
 • Runar Sivertsen har solgt 402 aksjer i selskapet
 • Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) har solgt 95 aksjer i selskapet
 • Simon Søbstad har solgt 446 aksjer i selskapet
 • Ingvild Kindlihagen har solgt 36 aksjer i selskapet
 • Ulrik Steinvik har solgt 726 aksjer i selskapet

I tillegg har primærsinnsider Roger Bekken solgt 4000 aksjer i selskapet til kurs NOK 570.0901 per aksje.

4. Ny aksjebeholdning

– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Frode Arntsen 5 107 RSUer i Selskapet. – Primærinnsideren har i dag 6 962 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Roger Bekken* 3 676 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 14 509 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Eva Haugen 1 847 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 900 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Håkon Husby 1 408 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 438 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Runar Sivertsen 2 142 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 314 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) 736 RSUer i Selskapet, og har i dag 195 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ulrik Steinvik** 3 001 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 120 478 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Simon Søbstad 2 397 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 604 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Arthur Wisniewski 2 224 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 772 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ingvild Kindlihagen 496 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 46 aksjer i Selskapet.
– Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) 1 372 RSUer i Selskapet, og har i dag 500 aksjer i Selskapet.

*Eier 14 509 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående.

**Eier 20 121 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 41,3% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar
Telefon: + 47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskrav i henhold til artikkel 19 i EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg