Hopp til innhold
11.05.2023

Hval i not på lokalitet Borvika

11.05.23
SalMar bekrefter at det har vært hval i not på lokalitet Borvika i Hammerfest kommune. Hvalen hadde tatt seg inn i bunn av nota. SalMar har samarbeidet tett med Fiskerdirektoratet i forhold til hvordan den oppståtte situasjonen kunne løses. Konklusjonen ble avliving av hval med påfølgende fjerning fra not.Det er rutinemessig meldt mistanke om rømming som følge av hull i not, på nåværende tidspunkt er det ingen indikasjon på rømming.SalMar har ingen særskilte kommentarer utover dette.