Hopp til innhold
06.02.2024

Mistanke om rømming fra lokaliteter i Midt-Norge

Etter ekstremværet som har herjet kysten den siste uken har løyet og det igjen er trygt for folk og ferdes på merdene, gjennomfører SalMar grundige undersøkelser av selskapets anlegg.  Selv med betydelig forebyggende arbeid i forkant av uværet er det lokaliteter der det er avdekket merder med hull, og Fiskeridirektoratet er i henhold til prosedyre varslet om at det foreligger mistanke om at fisk kan ha rømt. Det er foreløpig ikke fanget fisk i gjenfangstgarn som er satt ut ved lokalitetene.

På lokaliteten Farmannsøya i Åfjorden er det funnet hull i tre nøter. Hullene ble oppdaget med SalMars egne fôringskamera. Dykkere og fjernstyrte undervannsfarkoster ble mobilisert for inspeksjon og utbedring umiddelbart etter at være løyet. Ved dette anlegget er det nedsenket drift. Årsaken til skadene er ikke endelig avklart, men det er stor sannsynlighet for at det er biomassemålere i merdene som har skapt hull i noten. Fisken på denne lokaliteten er på ca. en halv kilo.

På lokaliteten Salatskjera i Frøya kommune ble det også oppdaget hull i en not. Hull ble umiddelbart tildekt når oppdaget, og er nå reparert. Fiskeridirektoratet er også her varslet og ytterligere inspeksjoner pågår. Gjenfangstgarn har blitt satt ut. Det antas at skaden skyldes at en kameravinsj har falt inn i nota. Fisken i den aktuelle noten er ca. tre kilo.

SalMar har også avdekket og innrapportert til Fiskeridirektoratet mindre hendelser på lokalitet Gjæsingen i Åfjord kommune og Fjordprakken i Smøla kommune. På Gjæsingen er det observert to små hull i nøter. På Fjordprakken har et hoppegjerde falt ned. Også her er gjenfangstgarn satt ut, men mulighet for rømming anses som liten.

Årsaken til skadene og videre tiltak vil bli gjennomgått fortløpende i samarbeid med Fiskeridirektoratet og delt med bransjen for læring.