Hopp til innhold
09.01.2024

NRK med nye feilaktige påstander om SalMar og Kina

09.01.2024

NRK har i dag igjen fortalt historien om Yimin Dong som sitter fengslet i Kina dømt for det NRK beskriver som smugling av norsk laks. NRK har omtalt Yimin Dong som SalMars Kina-sjef og hevder at SalMar har stått for og visst om ulovlig import av laks til Kina. Begge deler er feil.

Yimin Dong har aldri vært ansatt i SalMar eller mottatt lønn eller andre arbeidsvederlag fra selskapet. Fram til hun ble fengslet var hun gjennom en årrekke en viktig kunde for SalMar og andre norske sjømatselskap.

Fisken hun kjøpte av SalMar ble levert og overtatt av hennes selskap i Vietnam. Det var dette selskapet som hadde ansvaret for videresalg og all videre håndtering av varene, herunder at innrapportering til relevante myndigheter ble korrekt håndtert.

Så vidt SalMar vet har det aldri vært anført fra kinesiske domstoler eller landets myndigheter at SalMar skal ha medvirket til ulovligheter i Kina.

Bakteppet
SalMars forretningsforbindelser med Yimin Dong ble etablert allerede i 2007 etter at SalMar hadde gjort undersøkelser som blant annet bekreftet en solid bakgrunn, med referanser og kompetanse som innga tillit.

Etter at den Norske Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til Liu Xiaobo, innførte Kina en rekke sanksjoner mot norsk næringsliv. Det ble ikke innført totalforbud mot å selge norsk laks til Kina. Likevel vokste andre markeder i Asia fram som viktige handelspartnere og mottakere av norsk laks i tiden som fulgte.

Yimin Dong drev på denne tiden en betydelig del av sin virksomhet ved import av laks til Vietnam. Hennes selskap var viktige kjøpere og importører av norsk laks, blant annet fra SalMar. I henhold til avtaler og internasjonale regler, var det disse selskapene som hadde ansvaret for at varene ble betalt og for videre korrekt rapportering og håndtering overfor relevante myndigheter i importlandet.

Allerede i 2007 etablerte SalMar på initiativ fra Yimin Dong en praksis der hennes kunder kunne gjøre opp direkte med SalMar for fisk de hadde kjøpt fra hennes selskaper. SalMar hadde tillit til at Yimin Dongs selskaper for sin del fulgte gjeldende lover og regler, og har for egen del naturligvis behandlet alle slike transaksjoner i tråd med gjeldende lover og regler.

SalMars forhold til Yimin Dong
I innslagene i dag tidlig viser NRK til dokumenter som de mener dokumenterer at Yimin Dong skal ha vært SalMars Kina-sjef. Disse dokumentene gjelder SalMars etablering av et selskap sammen med Yimin i 2018, altså etter at de kinesiske importrestriksjonene var avsluttet. Dette selskapet rakk aldri å bli operativt før Yimin ble arrestert.

Fram til arrestasjonen var Yimin Dong en viktig forretningspartner og kunde for SalMar og andre lakseprodusenter i Norge. Overfor SalMar fremsto hun som en dyktig og kunnskapsrik næringsdrivende med høy integritet. Hun møtte selskapets ledelse og besøkte SalMars anlegg i Norge flere ganger. Ved noen anledninger hadde hun også med seg representanter for sine egne kunder.

Yimin Dongs ektemann Bjørn Wikne har overfor NRK gitt uttrykk for frustrasjon og sinne over manglende hjelp fra SalMar. SalMar forstår at Yimin Dong og hennes nærmeste har havnet i en vanskelig situasjon, og er lei for og beklager at selskapet ikke klarte å etablere en bedre kommunikasjon om å yte humanitær hjelp til henne i 2019. Det var SalMar den gang, som nå, selvsagt villig til, selv om selskapet ikke minst av hensyn til Yimin selv vegret seg for å gripe inn i rettssaken slik hennes ektemann den gang ønsket.

SalMar er glad for at det nå er etablert dialog for å avklare om det er noe SalMar og Wikne i fellesskap kan gjøre for å avhjelpe situasjonen for Yimin.