Hopp til innhold
05.01.2023

NTS ASA: Ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2023

Rørvik, 5. januar 2023

NTS ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Tlf: +47 936 30 449

Epost: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

Vedlegg