Hopp til innhold
23.08.2023

Pressemelding vedrørende overtredelsesgebyr ved lokaliteten Hjortøya

SalMar Oppdrett har mottatt vedtak om overtredelsesgebyr fra Mattilsynet etter selskapets håndtering av et utbrudd av vintersår ved lokaliteten Hjortøya i vinter. Mattilsynet har konkludert med at det utferdiges et overtredelsesgebyr.

God fiskevelferd er grunnlaget for SalMars virksomhet. Det var også hensynet til fiskens helse og velferd som var styrende for SalMars håndtering av utbruddet av vintersår.

SalMar er sterkt uenig i at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr etter håndteringen av denne kompliserte sykdomssituasjonen. Ut fra en samlet vurdering besluttet SalMar å ikke slakte ut all fisk i merden, noe som ville medført avliving av mye fisk som ikke var rammet av vintersår. SalMar konstaterer at Mattilsynet i ettertid har vurdert dette annerledes i denne saken. SalMar velger likevel å la gebyret blir stående uten å påklage dette.

Både de ansatte og ledelsen i SalMar vil fortsette det kontinuerlige arbeidet for å utvikle og forbedre innsatsen for øket dyrevelferd, i samarbeid med fiskehelsetjeneste og Mattilsynet.