Hopp til innhold
29.12.2022

SalMar ASA – Salg av 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS ferdigstilt

Frøya, 29. desember 2022

Det vises til børsmeldinger 31. oktober 2022 og 23. desember 2022 vedrørende SalMar ASAs salg av sin eierandel på 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS til Mowi ASA.

Transaksjonen er nå ferdigstilt og oppgjør har funnet sted.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Tlf: +47 936 30 449

Epost: hakon.husby@salmar.no

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.