Hopp til innhold
06.09.2023

SalMar avholder kapitalmarkedsdag i dag i Nord-Norge

Frøya/Tromsø, 6. september 2023

Bærekraftig organisk vekst er øverst på agendaen når SalMar i dag ønsker deltakere velkommen til sin kapitalmarkedsdag for 2023 i Tromsø. Etter flere vellykkede transaksjoner og arbeidet med å integrere NTS, NRS og SalmoNor, har SalMar etablert seg som et ledende industrielt kraftsenter i den internasjonale havbruksnæringen.

Selskapet satser videre med tydelige ambisjoner innen både kystnært oppdrett og havbruk til havs. SalMar har som mål å opprettholde sin ledende rolle ved å vokse og utvikle bransjen nasjonalt og internasjonalt.

– Vår ambisjon er videre vekst i alle våre regioner, men hvor, hvor raskt og hvor mye vi vil investere avhenger av hvor vi finner bærekraftige rammevilkår. I Norge er grunnrenteskatten som er innført en særlig bekymring for det videre vekstpotensialet utover det organiske vekstpotensialet vi har fått igjennom NTS- transaksjonen i fjor høst, sier Frode Arntsen konsernsjef i SalMar.

Oppdateringer som blir kunngjort på kapitalmarkedsdagen inkluderer:

  • SalMar legger frem et samlet organisk vekstpotensial fra alle regioner som innebærer et framtidig slaktevolum på 362 000 tonn, en økning fra forventet slaktevolum på 273 000 i 2023 eller 33% økning, uten at dette vil kreve store kapasitetsøkende investeringer.
  • En økning i årlige kostnadsbesparelser etter integreringen av NTS, NRS og SalmoNor fra NOK 671 millioner til NOK 844 millioner hvor 71% er realisert ved slutten av august 2023.

SalMar vil gi mer informasjon om disse temaene og gi et dypdykk i alle delene av verdikjeden klokken 14:00 i dag på Clarion Hotel the Edge i Tromsø. Presentasjonsmaterialet med mer utfyllende og utdypende informasjon vil publiseres klokken 14:00 CEST når presentasjonen starter. Denne fremleggelsen vil også være tilgjengelig som webcast fra nettsiden til SalMar.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, CEO
Tlf: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tlf: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no
                               

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.