Hopp til innhold
07.06.2024

SalMar – Emisjon av sertifikatlån

SalMar ASA (med rating BBB+ fra Nordic Credit Rating) har i dag emittert et nytt sertifikatlån pålydende NOK 650 000 000.

Innbetalingsdato: 14. juni 2024
Forfall: 13. september 2024
Kupong: 5,12 % p.a.
Tilrettelegger: DNB Markets

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12