Hopp til innhold
28.03.2023

SalMar – Forslag på grunnrenteskatt på havbruk i Norge

Med referanse til pressemelding fra den norske regjeringen 28 mars 2023.

Den norske regjeringen har i dag på egen pressekonferanse presentert oppdatert forslag for grunnrenteskatt på havbruk i Norge. Dette er ett forslag som skal godkjennes av stortinget og man forventer endelig avklaring nærmere sommeren.

SalMar sendte inn ett grundig høringssvar hvor man tydelig advarte mot regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke. Hele skatteforslaget hviler dermed på sviktende premisser. Derfor bør grunnrenteskatten på havbruk i Norge legges permanent til side.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12