Hopp til innhold
13.12.2023

SalMar – Gjennomført kapitalnedsettelse i forbindelse med konsernintern fusjon

Det vises til børsmelding 23. oktober 2023 om at generalforsamlingen i SalMar ASA («SalMar») vedtok å redusere aksjekapitalen i SalMar med NOK 3 275 000 fra NOK 36 284 730 til NOK 33 009 730 gjennom sletting av 13 100 000 egne aksjer.

Vilkårene for gjennomføring av kapitalnedsettelsen, herunder gjennomføring av den konserninterne fusjonen med NTS AS og utløp av kreditorperioden på 6 uker, er oppfylt og gjennomføringen av kapitalnedsettelsen har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret.

Etter registreringen er SalMars aksjekapital NOK 33 009 730 fordelt på 132 038 920 aksjer hver pålydende NOK 0,25.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.