Hopp til innhold
13.12.2023

SalMar – Gjennomført konsernintern fusjon og meldepliktig handel

Det vises til børsmelding 19. oktober 2023 om at styret i SalMar ASA («SalMar») godkjente fusjonsplanen for en konsernintern fusjon mellom SalMar og dets heleide datterselskap NTS AS («NTS») med førstnevnte som overtakende selskap.

Kreditorperioden på 6 uker har utløpt og gjennomføringen av den konserninterne fusjonen har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret.

Ved gjennomføring av fusjonen ble eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til NTS i sin helhet overført til SalMar uten ytelse av noe vederlag for dette, og NTS ble oppløst. NTS eide 13 691 960 aksjer i SalMar, tilsvarende 9,43% av aksjene og stemmene i SalMar, som ved fusjonen har blitt overført til SalMar.

Vedlagt er meldepliktskjema etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg