Hopp til innhold
19.10.2023

SalMar – Godkjenning av fusjonsplan for konsernintern fusjon

Det vises til børsmelding 18. september 2023 om den planlagte konserninterne fusjonen mellom SalMar ASA («SalMar») og dets heleide datterselskap NTS AS med førstnevnte som overtakende selskap.

Styret i SalMar har i dag godkjent fusjonsplanen. Beslutningen om å godkjenne fusjonen vil meldes til Foretaksregisteret og forventes gjennomført etter utløpet av kreditorperioden på 6 uker.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.