Hopp til innhold
29.09.2023

SalMar – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling om kapitalnedsettelse etter gjennomføring av konsernintern fusjon

Det vises til børsmelding 18. september 2023 om den planlagte konserninterne fusjonen mellom SalMar ASA («SalMar») og dets heleide datterselskap NTS AS («NTS») med førstnevnte som overtakende selskap. NTS eier i dag 13 691 960 aksjer i SalMar som ved gjennomføring av den konserninterne fusjonen vil overføres til SalMar.

For å legge til rette for en bedre kapitalstruktur i SalMar-konsernet har styret i SalMar besluttet å foreslå for generalforsamlingen at aksjekapitalen i SalMar reduseres med NOK 3 275 000 fra NOK 36 284 730 til NOK 33 009 730 gjennom sletting av 13 100 000 egne aksjer, betinget av at den konserninterne fusjonen med NTS har blitt gjennomført.

Styret i SalMar har således vedtatt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i SalMar som skal finne sted den 23. oktober 2023 klokken 13:00 (norsk tid) for å behandle ovennevnte forslag.
Møtet vil avholdes digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo. Innkalling til generalforsamling er vedlagt.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg