Hopp til innhold
28.04.2023

SalMar – Integrert årsrapport 2022

Med henvisning til børsmelding vedrørende styrebehandling av endelig årsregnskap for 2022 mandag 17. april 2023.

Vedlagt følger SalMar ASA sin integrerte årsrapport, inkludert bærekraftsrapportering, for 2022. Selskapet publiserer også regnskapet på European Single Electronic Format (ESEF), som er vedlagt denne meldingen.

På hjemmesiden til SalMar er også lederlønnsrapport, TCFD rapport, GRI index og green bond report for 2022 også publisert.

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg