Hopp til innhold
18.09.2023

SalMar – Meldepliktig handel

Simon Søbstad primærinnsider og konserndirektør salg & industri i SalMar ASA har den 18.09.2023 solgt 732 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 558,000 kroner per aksje.

Etter salget eier Simon Søbstad 0 aksjer og har 4 074 Restricted Share Units i selskapet.

Vennligst se vedlagte dokument for ytterligere detaljer for transaksjonen.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Vedlegg