Hopp til innhold
20.10.2023

SalMar – Meldepliktig handel

Nils J. Jørgensen, nærstående til Arnhild Holstad, primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA, har den 20. oktober 2023 overført 1 346 aksjer i SalMar ASA til sitt heleide selskap N Jørgensen Invest AS med en pris på NOK 530 per aksje.

Vennligst se vedlagte skjemaer i henhold til MAR artikkel 19.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 5-12 og MAR artikkel 19.

Vedlegg