Hopp til innhold
03.11.2023

SalMar – Meldepliktig handel

SalMar ASA («SalMar») har i dag, 3. november 2023, lånt 591 960 SalMar-aksjer av dets heleide datterselskap NTS AS. Aksjelånet skjer i forbindelse med oppgjør av SalMars aksjebaserte incentivprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Videre har SalMar i dag tilbakelevert 30 000 SalMar-aksjer til Kverva Industrier AS («Kverva») i forbindelse med en aksjelånsavtale med Kverva.

Vedlagt finnes meldepliktskjema etter markedsmisbruksforordningen («MAR») artikkel 19

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter MAR artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg