Hopp til innhold
15.11.2023

SalMar – Meldepliktig handel

Ståle Eide nærstående til primærinnsider Eva Haugen har den 15.11.2023 solgt 500 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 582,4616 kroner per aksje.

Etter salget eier Ståle Eide nærstående til primærinnsider Eva Haugen 0 aksjer.

Vennligst se vedlagte dokument etter EUs markedsmisbruksforordning artikkel 19.

Denne børsmeldingen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg